W ogłoszonym we wtorek przetargu Urząd Miasta Płocka wyjaśnia, że celem przedsięwzięcia jest budowa wielofunkcyjnego obiektu przeznaczonego do sportów i rekreacji wodnej, dostępnego przez cały rok dla osób w różnym wieku, o różnym stanie zdrowia i poziomie sprawności.

Planowana jest m.in. budowa basenów, w tym sportowego i treningowego, alternatywnie z ruchomym dnem, umożliwiającym dostosowanie głębokości wody do różnego rodzaju potrzeb, jak np. zajęcia rehabilitacyjne czy nauka pływania. Obiekt dysponować ma również zjeżdżalniami, w tym wielotorową oraz multimedialną z towarzyszącymi efektami światła i dźwięku, a także opcjonalnie symulatorem surfingu. Uzupełnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych ma być wewnętrzny, rozległy taras - „Amfiteatr Słońca”.

„Chcemy skorzystać z formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, żeby zbudować nowoczesne centrum sportu z pływalnią i towarzyszącą nowoczesną infrastrukturą do rekreacji. Na razie szukamy partnera. Ostateczny projekt oraz termin realizacji planowanej inwestycji zależeć będzie od ustaleń z partnerem prywatnym” – powiedział Hubert Woźniak z płockiego Urzędu Miasta.

Jak podkreślono w ogłoszeniu o zamówieniu, partner prywatny będzie zobowiązany do sfinansowania, zaprojektowania i budowy obiektu oraz jego utrzymania przez ok. 25 lat, natomiast podmiot publiczny, czyli samorząd Płocka, będzie musiał zapewnić nieruchomość pod inwestycję oraz partycypować finansowo w realizacji wspólnego projektu na zasadach ustalonych w dialogu.

„Formuła jest prosta. Dajemy grunt i infrastrukturę, natomiast obiekt buduje prywatny kapitał. Podmiot ten będzie otrzymywał co roku wynegocjowaną stawkę za wykupienie obiektu, czyli jego udostępnianie” – wyjaśnił Woźniak.

Centrum sportowo-rekreacyjne ma powstać w jednej z peryferyjnych dzielnic Płocka, w pobliżu kompleksu filii Politechniki Warszawskiej i hali widowiskowo-sportowej Orlen Arena. Zgodnie z założeniami projektu, na parterze obiektu o powierzchni ok. 5 tys. metrów kw. znajdować się ma strefa basenowa, a na piętrze strefa rekreacyjno-sportowa o powierzchni ok. 1,2 tys. metrów kw. oraz strefa usługowo-komercyjna zlokalizowana na ok. 700 metrach kw. W części podziemnej planowana jest strefa relaksu także o powierzchni ok. 700 metrów kw. Inwestycja będzie wymagała zagospodarowania terenu zajmującego łącznie ponad 21 tys. metrów kw.

„Szacowane nakłady inwestycyjne wynoszą od 40 do 70 mln zł w zależności od ostatecznego zakresu rzeczowego projektu” - zaznaczono w ogłoszeniu.

W ramach prowadzonego przez Urząd Miasta Płocka postępowania pięciu potencjalnych wykonawców, którzy złożą najkorzystniejsze oferty, zaproszonych zostanie do dialogu konkurencyjnego - składanie wniosków i ofert możliwe jest do 5 stycznia 2017 r. (PAP)

mb/ pad/