Zmiany w zasadach podwyższania składki wypadkowej

BHP

ZUS zwiększy stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dopiero wtedy, gdy płatnik mimo wezwania będzie się uchylał od złożenia odpowiednio informacji ZUS IWA lub korygujących dokumentów...

22.11.2016

177 mln zł deficytu w budżecie Poznania

Finanse samorządów

Przyszłoroczny budżet Poznania zakłada 177 mln zł deficytu. Najwięcej pieniędzy z 3,248 mld zł dochodów miasta ma być przeznaczone na oświatę - ponad 1 mld zł.

22.11.2016

Nowe wzory uproszczonych sprawozdań CIT i PIT

Minister rozwoju i finansów przygotował wzory uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-TP) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP).

22.11.2016