- Istnieje bardzo duże zagrożenie, że placówka ta nie znajdzie się w sieci szpitali, a jej zasoby mogą być niewykorzystywane i nie będzie możliwe przeprowadzanie tam zabiegów. To stanowisko jest stanowiskiem nie tylko nas, ale pacjentów i pracowników szpitala - powiedział radny Grzegorz Gałuszka podczas XXX sesji sejmiku wojewódzkiego, kiedy to przyjęto stanowisko w sprawie placówki.

W stanowisku wymieniany jest bogaty dorobek szpitala, jego zaplecze, innowacje, wysoki standard świadczonych usług i dotychczasowa działalność.

„Działania szpitala, kompleksowość jego dorobku, zaangażowanie pracowników oraz satysfakcja pacjentów jest, naszym zdaniem, wystarczającą rekomendacją dla wsparcia starań, aby tak renomowanej placówce nie zagroziła degradacja z przyczyn finansowych. Byłaby to wielka strata zarówno dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego jak też pacjentów z innych regionów kraju, leczących się w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym "Górka" im. dra Sz. Starkiewicza w Busku Zdroju" - czytamy w stanowisku, które zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Szpital „Górka” z Buska-Zdroju prowadzi pięć oddziałów: ortopedii dla dzieci, ortopedii dla dorosłych, rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dzieci, rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dorosłych a także lecznictwo uzdrowiskowe i oddział rehabilitacji dziennej. W szpitalu działa blok operacyjny, dział rehabilitacji oraz poradnie specjalistyczne. Placówka oferuje także komercyjne pobyty rehabilitacyjne oraz zabiegi ortopedyczne.

Dzieci przebywające w placówce korzystają z zajęć w ramach przedszkola specjalnego, szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego, liceum ogólnokształcącego specjalnego oraz z pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl

Czytaj: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>