- 190 mln zainwestowane w sektor farmaceutyczny  oraz neuromedycynę to zastrzyk, który daje szansę na przełomowe rozwiązania stworzone przez polskie firmy. Cały czas czekamy na skuteczne leki na chorobę Parkinsona, Alzhaimera, cukrzycę czy większość nowotworów - mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Program sektorowy INNONEUROPHARM, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora farmaceutycznego - w tym neuromedycyny - w perspektywie do 2026 roku. 

Program uruchomiono jako odpowiedź na wspólną inicjatywę Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego i Polskiej Platformy Innowacyjnej Neuromedycyny.  Jest to pierwszy z trzech nowych programów sektorowych uruchomionych przez NCBR w 2017 roku.

 [-OFERTA_HTML-] - Ustanawiane przez nas we współpracy z przedsiębiorcami programy sektorowe stanowią bezpośrednią odpowiedź na potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki, które stawiają na rozwój poprzez innowacje. Dziś do grona tych już korzystających ze wsparcia NCBR dołącza branża, której rozwój ma szczególne znaczenie, zarówno w kontekście wyzwań cywilizacyjnych, jak i globalnej rywalizacji firm farmaceutycznych - mówi profesor Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach programu o dofinansowanie w wysokości nawet 40 mln zł będą mogły się ubiegać przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorców. Nabór wniosków będzie trwał od 22 lutego do 7 kwietnia 2017 roku.

W ramach INNONEUROPHARM będą realizowane nowatorskie projekty dotyczące innowacyjnych produktów leczniczych, innowacyjnych technologii wytwarzania produktów leczniczych, innowacyjnych metody diagnostycznych i nowych biomarkerów o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny, innowacyjnych metod rehabilitacji chorych w neuromedycynie oraz rozwoju narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

Źródło: www.ncbr.gov.pl