MS proponuje zmiany w przydzielaniu sędziom spraw

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Zmiany dotyczą m.in. zasad przydziału spraw w sądach.

05.12.2016

Konferencja o przemocy w rodzinie na UMCS

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Przemoc w rodzinie aspekty prawne,...

05.12.2016

Kolejne szpitale z akredytacją ministra zdrowia

Minister zdrowia przyznał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia szesnastu szpitalom. Wśród wyróżnionych jednostek większość to placówki publiczne (SP ZOZ-y lub spółki z...

05.12.2016