Jak informuje organizacja, oprócz ugód na łączną kwotę niemal 1 mln zł zawartych z firmami wykorzystującymi nielicencjonowane oprogramowanie, w ubiegłym roku sądy w Polsce zasądziły na rzecz producentów zrzeszonych w BSA blisko 500 tys. zł tytułem naprawienia szkód za bezprawne uzyskanie oprogramowania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub jego bezprawne rozpowszechnianie.

- W latach 2012-15 łączna wysokość odszkodowań, które firmy i osoby prywatne zobowiązały się zapłacić na mocy ugód i wyroków sądowych, wyniosła 8,7 mln zł. Razem z tegorocznym wyliczeniem, na przestrzeni ostatnich 5 lat suma wszystkich odszkodowań w Polsce wyniosła ponad 10 mln zł – czytamy w sprawozdaniu organizacji.

Według BSA wzrost liczby zgłoszeń, ale też ich rosnąca jakość to od kilku lat jest to stała tendencja. - Oznacza to, że przyzwolenie na kradzież własności intelektualnej konsekwentnie spada, a korzystanie przez firmy z nielegalnego oprogramowania coraz częściej postrzegane jest jako przejaw nieuczciwej konkurencji. Część z otrzymanych przez BSA zgłoszeń inicjuje proces, którego zwieńczeniem jest ugoda pozasądowa lub wyrok sądu – mówi Bartłomiej Witucki, przedstawiciel BSA | The Software Alliance w Polsce.

BSA zapowiada, że w 2017 roku będzie także kontynuować działania mające na celu przeciwdziałanie przypadkom dystrybucji nielicencjonowanego oprogramowania za pośrednictwem portali aukcyjnych.
 

LEX Informator Prawno Gospodarczy
Artykuł pochodzi z programu LEX Informator Prawno Gospodarczy
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami