Nowy wzór wniosku o utworzenie składu celnego

Minister finansów wydał rozporządzenie, w którym określił nowy wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć.

24.08.2016

Białystok: szpital wojewódzki ma nowy budynek

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku zakończyła się budowa nowego obiektu. Przeniosą się do niego oddziały – ortopedii, chirurgii, urologii oraz okulistyki, trochę później także...

24.08.2016

SN: przyszła przyczyna uzasadnia wypowiedzenie

Upływ kadencji jest zasadnym powodem zwolnienia, nawet jeśli nie nastąpił on jeszcze w momencie wręczenia wymówienia. Przyczyna wypowiedzenia może być bowiem przyszła, ale musi być pewna. Tak uznał...

24.08.2016

Kary dla pracowników którzy nie chcą wypoczywać

Wypoczynek niewykorzystany w jednym roku kalendarzowym przechodzi na następny rok. Szef udziela go do końca trzeciego kwartału. Dawne wakacje mogą zacząć się ostatniego dnia września, donosi...

24.08.2016

Profesjonalni designerzy poszukiwani

Z badania PARP wynika, że nieco ponad połowa polskich firm korzysta zusług projektantów, ale incydentalnie. Świadomość roli profesjonalnego designu wdziałalności przedsiębiorstw rośnie do tego, że...

24.08.2016

Nowy przejrzysty i intuicyjny serwis ZUS

Nowa odsłona strony internetowej ZUS ma umożliwić korzystanie zserwisu osobom zróżnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zachowanie kontrastów między linkami a tłem, odpowiednie formularze idokumenty...

24.08.2016

Prywatne firmy walczą o kontrakty autobusowe

Zamówienia publiczne

W wielu polskich miastach przewoźnicy komercyjni zwiększają swój udział na rynku autobusowej komunikacji miejskiej. Wynika to z faktu oferowanych w przetargach niższych stawek w stosunku do...

24.08.2016

Będą zmiany w systemie kształcenia lekarzy

Ministerialny zespół, który pracuje od marca 2016 nad założeniami zmian systemu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, zakłada zniesienie wolontariatu i ustalanie miejsc na rezydenturach zgodnie z...

24.08.2016

Niewielki udział biegłych w sporach przetargowych

Zamówienia publiczne

Mimo wzrostu liczby powoływanych biegłych w prowadzonych przez Krajową Izbę Odwoławczą postępowaniach w dalszym ciągu jest ona niska. Wynika to z braku kompromisu między wymogiem merytorycznego...

24.08.2016

MF określił wzór Dokumentu Przekazania Towaru

Szczegółowy tryb przeniesienia na terytorium kraju praw i obowiązków osoby korzystającej z procedury końcowego przeznaczenia, a także wzór dokumentu stosowanego przy takim przeniesieniu, określa...

24.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski