Projekt ustawy "Mieszkanie+" na etapie opiniowania

Budownictwo

Na etapie opiniowania znajduje się projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa przygotowany w ramach zapowiadanego przez rząd programu Mieszkanie+. Ustawa ma doprowadzić...

16.12.2016

Trwają prace nad nowymi przepisami techniczno-budowlanymi

Budownictwo

W resorcie budownictwa trwają prace nad zupełnie nową formułą przepisów techniczno-budowlanych. 8 listopada br. minister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski powołał Zespół Doradczy do spraw...

16.12.2016

Wpływ wibracji na organizm człowieka

BHP

Wibracją nazywamy drgania, które oddziałują na człowieka wskutek bezpośredniego kontaktu z ciałem drgającego elementu maszyny, narzędzia lub urządzenia. Drgania ciał sprężystych o częstotliwościach...

16.12.2016

Prywatna poradnia wyda orzeczenie tylko do 1 lutego

Od 1 lutego 2017 r. prywatne poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie będą mogły wystawiać orzeczeń o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Według MEN prywatne poradnie odpowiadają za rosnącą liczbę osób z...

16.12.2016

Przygotuj się na zmiany w umowach zlecenia!

1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy o minimalnej stawce godzinowej. Nakładają one nowe obowiązki na zleceniobiorcow. Zapoznaj się z poradami eksperta, które pomogą Ci uniknąć problemów ze...

16.12.2016

Ograniczyć "czynnik ludzki" wypadków

BHP

14 grudnia 2016 r. odbyło się 39 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. 27-osobowemu gremium opiniodawczo-doradczemu prezesa WUG przewodniczy prof. Józef Dubiński. W skład komisji...

16.12.2016