Prace na rzecz klienta koordynował Tomasz Janas, partner w zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych, wspierany przez Michała Drozdowicza, counsela w zespole Prawa Zamówień Publicznych oraz Małgorzatę Bluszcz-Riccardi, senior associate w zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Zawarte 23 grudnia 2016 r. porozumienie przedłuża czas realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 r. (o 5 miesięcy w stosunku do pierwotnie zakładanego) z przyczyn niezależnych od stron umowy. Wartość projektu to ponad 5,1 miliarda złotych. Enea Wytwarzanie-Elektrownia Kozienice to jedna z największych elektrowni węglowych w Polsce.

Czytaj: DZP doradza przy aneksie ws budowy bloku energetycznego w Elektrowni Kozienice>>