Jak poinformowała kancelaria, aneks został podpisany 23 grudnia 2016 r. Przedmiotem aneksu było przedłużenie terminu realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 roku z przyczyn obiektywnych, niezależnych od stron umowy.

Wartość umowy konsorcjum Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe i Polimeksu-Mostostalu na budowę bloku w Kozienicach wynosi  5,1 mld zł netto. 

Z ramienia DZP projekt prowadzili eksperci z Praktyki Infrastruktury i Energetyki Marcin Krakowiak, szef praktyki i partner, Tomasz Darowski, partner,  Wojciech Hartung, counsel oraz Jerzy Sawicki, senior associate.