W przypadku zdiagnozowania wad rozwojowych lub ciężkich chorób płodu kobieta i dziecko mogą liczyć na opiekę koordynowaną w ośrodkach II lub III poziomu referencyjnego.

- Opieka koordynowana nad ciężarną została wdrożona w lipcu 2016 roku, w tej chwili wprowadzamy dodatkowe produkty - opiekę nad ciążą powikłaną. Umożliwiła to ustawa "Za życiem", która wprowadziła wiele rozwiązań mających ułatwić i pomóc w opiece nad ciążą trudną, powikłaną chorobami od nadciśnienia, cukrzycy po ciężkie wady płodu oraz dziecięcą opiekę w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu na etapie ciąży lub porodu dla dzieci dotkniętych ciężkim wcześniactwem – powiedział na konferencji prasowej w Katowicach dyrektor Departamentu Świadczeń i Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia dr Wojciech Zawalski.

- Rozwiązania te są możliwe od 1 stycznia 2017. W całym kraju trwa w tej chwili składanie wniosków przez ośrodki zainteresowane świadczeniem takiej opieki. W każdym miesiącu, bez postępowań konkursowych, każdy, kto chce opiekę koordynowaną sprawować, zgłasza się do oddziału wojewódzkiego NFZ, podpisuje umowę i automatycznie od następnego miesiąca taką opiekę swoim pacjentom może zapewnić, jeśli spełnia warunki – wyjaśnił.

- To opieka szyta na miarę. Umożliwia dokładane zapoznanie z ciężarną. Ta opieka jest sprawowana 24 godziny na dobę, zarówno w poradni, ambulatorium, jak i w oddziale szpitalnym. Wszystkie ciężarne mają zapewnioną infolinię, gdzie mogą konsultować, czy to, co się dzieje, wymaga natychmiastowego zgłoszenia do szpitala, czy też to błahy problem, który może poczekać do jutra lub umówionej wizyty - dodał.

Jak argumentował, taka spersonalizowana opieka nad ciężarną jest skuteczniejsza, eliminuje niepotrzebne powtarzanie badań czy zbędne hospitalizacje. Pilotaż wykazał krótszą o dobę hospitalizację po porodzie oraz niższy o kilka procent odsetek cięć cesarskich. Jak zaznaczył, na te świadczenia nie ma limitów ani kolejek.

Dziecięca opieka koordynowana obejmuje zintegrowaną opiekę neonatologiczną, wielospecjalistyczną opiekę pediatryczną (zgodnie z indywidualnymi wskazaniami) oraz programy rehabilitacyjne dla dzieci. Obejmuje się nią dzieci do ukończenia 3. roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu. Świadczenie to będzie przysługiwać także noworodkom urodzonym wcześniej niż w 33. tygodniu ciąży, klasyfikowanym jako noworodki o bardzo niskiej urodzeniowej masie ciała.

- Analizujemy rozporządzenie i zastanawiamy się nad wejściem w ten temat, aczkolwiek myślę, że długa droga jeszcze przed nami. Idea objęcia kobiety w powikłanej ciąży od samego początku dobrą, specjalistyczną opieką, i kolejny etap tej opieki, który polega na opiece nad dzieckiem, jest wspaniała. Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach - powiedział kierownik oddziału ginekologiczno-położniczego z oddziałami patologii ciąży i ginekologii onkologicznej Szpitala Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie dr Jarosław Strzelczyk.(pap)

 [-OFERTA_HTML-]