Deklarację taką pełnomocnik złożył w piśmie skierowanym we wtorek 10 stycznia br. do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. -  Przygotowany i rozesłany do uzgodnień przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt wniosku o wypowiedzenie Konwencji z dnia 28 listopada 2016 r. pozostał tym samym bez rozpatrzenia i nie jest procedowany - czytamy w liście.

Dzień wcześniej RPO zwrócił się z pytaniem o plany rządu w sprawie konwencji, bowiem minister Lipiński napisał mu, że jego Biuro otrzymało 28 listopada 2016 r. w ramach uzgodnień międzyresortowych projekt wniosku o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej wraz z uzasadnieniem, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Czytaj: Rząd jednak chce wypowiedzieć konwencję antyprzemocową?>>

W tej sytuacji RPO wystąpił do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o przesłanie kopii projektu wniosku o wypowiedzenie Konwencji stambulskiej wraz z uzasadnieniem oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących wypowiedzenia tej konwencji przez Polskę i o poinformowanie o przewidywanym harmonogramie prac w tej sprawie.


Dowiedz się więcej z książki
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł