Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia - 21 placówek nominowanych do finału konkursu

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Pandemia nie przeszkadza szpitalom i przychodniom w podnoszeniu jakości. Do konkursu Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia zgłosiły ponad 50 projektów z całej Polski, z tego do finału kapituła nominowała 21. Zwycięzców poznamy 22 września podczas gali finałowej online, poprzedzonej konferencją Zmiany w Ochronie Zdrowia.

08.09.2021

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują na koszt pracodawców

Finanse publiczne Prawo pracy

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników - żołnierzy WOT nie tylko muszą akceptować ich absencję, ale również nie są w stanie uzyskać od wojska rekompensat za ich nieobecności w pracy i wynagrodzenie, które w tym czasie muszą im wypłacać. Po kilka lat czekają na pieniądze, bo wojsko odmawia wypłat, dopóki żołnierz jest w służbie czynnej. Zdaniem prawników, przepisy wymagają pilnej zmiany.

08.09.2021

Tańszy mandat, jeśli zostanie zapłacony policjantowi na drodze

Prawo karne Administracja publiczna Transport

Przy okazji przygotowywanej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, mającej zaostrzyć kary za przestępstwa i wykroczenia drogowe, rząd chce rozwiązać problem ściągania wymierzonych grzywien. Proponuje, w przypadku kilku wykroczeń, wprowadzić 10-procentową bonifikatę, jeśli ukarany zapłaci grzywnę „na drodze”.

08.09.2021

MS: Komisja Europejska uderza w polski porządek prawny

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Decyzja Komisji Europejskiej, że zwróci się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych w sprawie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, to kolejny przejaw agresji Komisji wobec Polski, próba ograniczenia naszej suwerenności - powiedział we wtorek Zbigniew Ziobro minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

07.09.2021

Stan wyjątkowy - Straż Graniczna będzie mogła nakładać mandaty

Administracja publiczna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Wykaz wykroczeń zostanie opublikowany osobno.

07.09.2021

Ratownictwo Medyczne dostanie dodatkowo 62 miliony złotych

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Łącznie tylko w tym roku dofinansujemy system Państwowego Ratownictwa Medycznego dodatkowo 62 milionami złotych – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski na XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Zlecił też Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji przeprowadzenie nowej wyceny tzw. cenę dobokaretki, by ratownicy na kontraktach mogli więcej zarabiać.

07.09.2021

PG: Skarga nadzwyczajna w sprawie przyznania zbyt niskiej renty żołnierzowi

Emerytury i renty

Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 25 lipca 2007 roku w sprawie dotyczącej przyznania renty wojskowej, wszczętej przez żołnierza przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Poznaniu. Według PG, błędy popełnione przez sąd naruszyły konstytucyjne prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy opartego na zasadzie zaufania do państwa

07.09.2021

UOKiK sprawdzi ceny owoców

Rynek i konsument

Pracownicy Inspekcji Handlowej sprawdzą ceny jabłek, borówek, ziemniaków i kapusty. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił kolejną kontrolę dotyczącą cen owoców i warzyw. Dzięki temu będzie wiadomo ile na tych produktach zarabiają rolnicy i pośrednicy, a ile sieci handlowe.

07.09.2021

Sejm zajmie się projektem dotyczącym weryfikacji szczepień pracowników

Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Na najbliższym posiedzeniu Sejm ma zająć się projektem przepisów, które uregulują kwestię weryfikacji faktu zaszczepienia przeciwko COVID-19 pracowników w zakładach pracy i w innych miejscach, gdzie to będzie niezbędne - poinformował we wtorek Piotr Müller, rzecznik rządu. Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 15-17 września.

07.09.2021

Jest wniosek do TSUE o kary za brak zawieszenia Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Komisja Europejska zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca, w których Trybunał nakazał natychmaistowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Izba nadal działa, chociaż nie wszystkie rozprawy dochodzą do skutku.

07.09.2021

Lewiatan: Znalezienie pracowników coraz większym problemem pracodawców

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy mają kłopoty z zatrudnieniem osób z odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Wydłużają się procesy rekrutacyjne, rośnie liczba wakatów. Kluczowym zadaniem stojącym przed polityką rynku pracy jest więc wprowadzenie mechanizmów wspierających podnoszenie kwalifikacji pracowników – twierdzi Konfederacja Lewiatan.

07.09.2021

Zgromadzenie Izby Cywilnej SN zerwane - sędziowie czekają na odpowiedź TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

We wtorek 7 września 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwołane w celu wyboru kandydatów na prezesa Izby. W zgromadzeniu wzięło udział 23 z 26 sędziów Izby. Grupa sędziów zerwała obrady, gdyż uznała, że jest związana uchwałą z czerwca br. o odroczeniu zgromadzenia do czasu rozpoznania pytań prejudycjalnych przez Trybunał Sprawiedliwości

07.09.2021

Samorządy apelują, aby rząd hojniej podzielił się wpływami z PIT

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski apeluje o zwiększenie udziału samorządów terytorialnych w podatku PIT bez wzrostu obciążeniami podatkowymi mieszkańców. Domaga się, aby udział w podatku PIT gmin wynosił 48,16 proc., a dla miast 13,25 procent. Wskazuje, że dalsze odbieranie samorządom dochodów obije się na jakości usług komunalnych.

07.09.2021

Będą e-skierowania na rehabilitację i do psychiatry

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lista skierowań wystawianych w formie elektronicznej ma zostać poszerzona m.in. o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień oraz rehabilitację leczniczą. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych. Z tym, że jeszcze przez kilka miesięcy będą mogły być wystawiane papierowe skierowania.

07.09.2021

Urząd musi oddać VAT w określonym czasie

VAT Rachunkowość

Ustawa o podatku od towarów i usług określa dwa sposoby zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym. Chodzi o jej przeniesienie na następne okresy rozliczeniowe albo zwrot różnicy na rachunek bankowy. Podatnik może otrzymać zwrot środków z różnych terminach, po spełnieniu różnych warunków.

07.09.2021

Ruszył nabór wniosków do programu "Rozwój czasopism naukowych"

Szkolnictwo wyższe

Maksymalna wysokość dofinansowania na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu wynosi do 120 tys. zł. Chodzi o wsparcie finansowe m.in. "na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie światowych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym".

07.09.2021

PARP: Do 255 tys. zł dla firm w ramach bonu na cyfryzację

Rynek i konsument Nowe technologie

Mikro, małe i średnie firmy, które chcą kupić lub licencjonować oprogramowanie oraz usługi do wdrożenia innowacji procesowych, mogą ubiegać się o nawet 255 tys. zł w ramach konkursu "Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację" - podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór wniosków rozpoczyna się 20 września.

07.09.2021

Bunt sędziego Rocha czy nieporozumienie w Izbie Dyscyplinarnej?

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na posiedzenie 6 września br. nie stawił się jeden z sędziów Izby Dyscyplinarnej Adam Roch. Z tego powodu nie odbyła się rozprawa Izby w sprawie immunitetowej sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego. Przewodniczący składu sporządził notatkę służbową, w której zaznaczył, że w aktach sprawy brak jest oświadczenia sędziego Rocha i informacji o przyczynach niestawiennictwa.

07.09.2021

MRiPS: Mniej bezrobotnych w urzędach pracy

Rynek Prawo pracy

W końcu sierpnia 2021 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. – wynika z wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było 961,8 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do końca lipca, liczba osób figurujących w rejestrach urzędów pracy zmniejszyła się o 13,1 tys. osób, czyli o 1,3 proc.

07.09.2021

NIK wskazuje słabości nadzoru nad rynkiem funduszy inwestycyjnych

Rynek i konsument Administracja publiczna Finanse

Blisko dwa lata temu, w czasie kontroli działalności organów i instytucji państwowych wobec spółki GetBack, Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że instytucje te nie zapewniły skutecznej ochrony nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego. Dlatego teraz przyjrzała się bliżej działaniom Komisji Nadzoru Finansowego i jej Urzędu.

07.09.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski