W służbie cywilnej wynagrodzenia są kształtowane w sposób uznaniowy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

W służbie cywilnej istnieje duże rozwarstwienie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach. I to zarówno w ramach jednego urzędu, jak i w różnych urzędach – wynika z raportu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Każdy samodzielnie określa swoją politykę, co prowadzi do dużych dysproporcji i utarcia się poglądu o ważniejszych i lepiej płacących oraz mniej ważnych i gorzej płacących urzędach.

30.07.2021

Zarządzenia asystenta mogą usprawnić procesy, ale nie zawsze mogą być wydane

Wymiar sprawiedliwości

W sprawach cywilnych asystenci sędziów mogą wydawać niektóre zarządzenia i w pewnym zakresie - sami nadawać sprawom bieg. Sądom brakuje etatów, więc sędziowie nie mogą liczyć na stałą współpracę z jednym asystentem. Rotacja pracowników oraz różne modele pracy sędziów sprawiają, że nie zawsze da się optymalnie wykorzystać możliwość wydawania zarządzeń przez asystentów.

30.07.2021

Za zatrudnianie na czarno zapłaci pracodawca, nie pracownik

Ordynacja PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Finansów szykuje nową oręż do walki z szarą strefą. Projekt Polskiego Ładu przewiduje zasadę, że firma zatrudniająca na czarno, będzie musiała doliczać do swojego przychodu wynagrodzenia zapłacone "pod stołem". Nieuczciwy pracodawca zapłaci też z własnej kieszeni zaległy podatek pracownika i jego składki na ubezpieczenie. Może się jednak zdarzyć, że takie same skutki będzie miało też przekwalifikowanie przez ZUS np. umowy o dzieło na umowę o pracę.

30.07.2021

Pierwsze wystąpienie nowego RPO do MS w sprawie kary łącznej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus Tarcza Antykryzysowa 4

Przepisy o tzw. karze łącznej z tarczy 4.0 są niesprawiedliwe dla skazanych. Uniemożliwiają bowiem orzekanie jednej kary łącznej za wszystkie popełnione przestępstwa, które dotychczas podlegały łączeniu. Taka sytuacja może wynikać z szybkiego tworzenia prawa w czasie pandemii.

29.07.2021

Firma przechowa ewidencję czasu pracy kierowców przez 10 lat

Prawo pracy Prawo unijne Transport

Rząd chce, by do kierowców wykonujących przewóz drogowy mogły być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę - w ramach systemu równoważnego czasu pracy. Nie będzie to dotyczyło kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km. Ich czas pracy nie będzie mógł przekroczyć 10 godzin na dobę.

29.07.2021

Ostatni dzień na dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Zarządzanie oświatą

Piątek, 30 lipca to ostatni dzień na doniesienie do szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Kandydaci mają na to czas do godziny 15:00. Trzeba to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

29.07.2021

Obywatel nie wpuszczony na obrady rady gminy to naruszenie Konstytucji

Samorząd terytorialny Koronawirus

Mieszkańcowi odmówiono prawa wstępu na sesję Rady Gminy w Krościenku Wyżnym, z powołaniem się na rządowe ograniczenia pandemiczne. Tymczasem przepisy te nie mogły ustanawiać ani zakazu, ani ograniczenia wstępu obywateli na sesje rady gminy – wskazuje wójtowi Rzecznik Praw Obywatelskich.

29.07.2021

Narodowy Program Czytelnictwa - jest już projekt rozporządzenia

Zarządzanie oświatą

Ponda miliard złotych trafi na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce w latach 2021–2025. Nowa edycja to kontynuacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizowanego w poprzednich latach. Resort edukacji przygotował projekt rozporządzenia w tej sprawie.

29.07.2021

Prokurator Generalny: Konwencja Praw Człowieka nie decyduje kto jest sędzią TK

Prawnicy

Prokurator Generalny skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie czy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu może oceniać proces wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zbigniew Ziobro wyraził pogląd, że to ocena wewnętrznej, ustrojowej sprawy naszego kraju i dlatego jest sprzeczna z polską Konstytucją.

29.07.2021

Protesty w wymiarze sprawiedliwości: o wyższe płace i przestrzeganie wyroków TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Stop zamrażaniu płac, nie zamrażajcie nam pensji - apelowali do rządu w czwartek, 29 lipca, pracownicy sądów i prokuratury. W środę natomiast 92 sędziów Sądu Najwyższego - czynnych i w stanie spoczynku, wzywało w pisemnym apelu wszystkie organy państwa - w tym sędziów, do wykonania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

29.07.2021

Do Sejmu trafił projekt PiS ws. zakazu handlu w niedzielę

Rynek i konsument

Do Sejmu został wniesiony projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, który ma wyeliminować nieprawidłowe stosowanie wyłączeń od zakazu - wynika z informacji na stronie Sejmu. Przedstawicielem wnioskodawców jest Janusz Śniadek.

29.07.2021

Sąd naruszył prawo oskarżonego do obrony. Rzecznik składa kasację

Wymiar sprawiedliwości

Kierowcę samochodu ukarano grzywną za zaparkowanie na chodniku, na wysokości przejścia dla pieszych. Rzecznik Praw Obywatelskich składa kasację na jego korzyść. Okazało się bowiem, że obwiniony nie mógł osobiście bronić się przed sądem.

29.07.2021

Poradnik ZUS: Renta rodzinna dla maturzysty i studenta na okres wakacji

Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty

Maturzyści, którzy wybierają się na studia, albo studenci czy słuchacze, którzy skończyli jeden kierunek studiów i zaczynają drugi, mogą otrzymywać rentę rodzinną także w wakacje, jeśli spełnią określone warunki – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do takiej renty ma także student, któremu uczelnia udzieliła urlopu dziekańskiego.

29.07.2021

Będzie dodatkowe wsparcie dla firm z branż mocno dotkniętych skutkami COVID-19

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Zwolnienie z ZUS Jednorazowe postojowe

Jedno, dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek na ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. - taką pomoc mają otrzymać firmy szczególnie mocno dotknięte konsekwencjami gospodarczymi epidemii COVID-19.

29.07.2021

Wypadek przy pracy musi się charakteryzować konkretnymi cechami

Prawo pracy BHP Ubezpieczenia społeczne

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Elementy te muszą wystąpić łącznie. Jeśli zabraknie...

29.07.2021

Lekarze potrzebują asystentów, najpilniej - chirurdzy

Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia chce, aby ratownicy medyczni i pielęgniarki mogli uzyskiwać specjalizację chirurgicznego asystenta lekarza. Projekt w sprawie utworzenia nowej specjalizacji trafił już do konsultacji publicznych. Pomysł chwalą dyrektorzy szpitali, a krytykuje Porozumienie Chirurgów Skalpel. Jego zdaniem chirurgowi powinien asystować lekarz rezydent.

29.07.2021

Polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nadal bywają ryzykowne

Rynek i konsument Finanse

Wydawało się, że problemy z polisolokatami należą do przeszłości, niestety - temat wraca jak bumerang. W niektórych umowach dotyczących produktów opartych na funduszach inwestycyjnych zamkniętych zredukowane są wykupy, co uniemożliwia klientom odzyskanie nawet części wpłaconego na umowę kapitału.

29.07.2021

Uprawnienia pokrzywdzonego przez nieletniego sprawcę - wciąż za małe

Resort sprawiedliwości chce zadbać o prawa pokrzywdzonych w sprawach, w których sprawcą są nieletni. Choć zmiany zmierzają w dobrą stronę, nie zlikwidują wszystkich problemów w tym zakresie. Pokrzywdzony wciąż nie będzie mógł być stroną, a co za tym idzie, nie będzie mógł w pełni zadbać o swoje interesy.

29.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski