Preferencyjny węgiel wciąż nie może dojechać do niektórych gmin

Samorząd terytorialny Węgiel

Wiele gmin, choć podpisało umowy na dystrybucję węgla ponad dwa tygodnie temu, nie doczekało się ani tony. Inne, choć mają kwalifikowanego dostawcę za miedzą, muszą odbierać węgiel dwa powiaty dalej. Spełnia się też czarny sen samorządowców: importowany węgiel bywa kiepskiej jakości. Wraca pytanie o reklamowanie feralnego towaru.

12.12.2022

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład

Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.

12.12.2022

PiS: Kodeks rolny wzmocni pozycję rolników

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Prawo i Sprawiedliwość zapowiada stworzenie Kodeksu rolnego, który ma uporządkować i wzmocnić przepisy gwarantujące stabilność produkcji rolnej w Polsce. Według partyjnych zapowiedzi na wiosnę ten kodeks mógłby wejść w życie, ale nie podano na razie szczegółowych rozwiązań, jakie miałby zawierać, ani jego relacji z innymi regulacjami dotyczącymi rolnictwa.

11.12.2022

Asystent prokuratora jego prawą ręką, ale egzamin prokuratorski musi zdać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Asystent wspiera prokuratora m.in przy prowadzonych śledztwach. Do jego zadań należy m.in. sprawowanie bieżącego nadzoru nad toczącym się dochodzeniem, prowadzenie przesłuchania świadków, przeszukania, oględziny i np. przeprowadzanie eksperymentów procesowych. By jednak mógł zostać prokuratorem potrzebuje tytułu magistra, kilkuletniego doświaczenia i przede wszystkim zdanego egzaminu prokuratorskiego.

11.12.2022

Będzie nowe morskie przejście graniczne - jest projekt rozporządzenia

Administracja publiczna

Utworzenie nowego morskiego przejścia granicznego Nowy Świat w miejscu przekopu Mierzei Wiślanej – to jedno z rozwiązań w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, które trafiło do opiniowania. W przejściu będą odprawiane jednostki pływające po nowej drodze wodnej dla żeglugi pomiędzy Zalewem Wiślanym i Morzem Bałtyckim.

10.12.2022

Wyrok wstępny tylko co do zasady

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Wyrok wstępny podobnie jak wyrok częściowy ma wpływać na optymalizację i przyspieszenie postępowania. Jego wydanie - w myśl obowiązujących przepisów i orzecznictwa - jest dopuszczalne, gdy dotychczas ustalone fakty i stan prawny pozwalają na stwierdzenie, że żądanie zgłoszone przez stronę powodową zasługuje zasadniczo na uwzględnienie. Co jednak jest ważne - nie rozstrzyga ostatecznie sporu.

10.12.2022

Zniesmaczeni krwiodawcy odsyłają urzędnikom czekolady

Pacjent Finansowanie zdrowia

Honorowi dawcy krwi odsyłają urzędnikom Ministerstwa Zdrowia czekolady, które otrzymują jako posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi. Narzekają na jakość słodyczy, których dostawca został wyłoniony przez resort w ogólnopolskim przetargu wartym ponad 43 mln zł. Jeszcze do niedawna przetargi były organizowane przez regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. A według nadawców przesyłek, czekolady były lepsze.

10.12.2022

Z dni wolnych od pracy na opiekę nad dzieckiem skorzystać może tylko jeden z rodziców

Prawo pracy

Pracownikowi wychowującemu dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wybór sposobu korzystania z tego uprawnienia dokonywany jest w pierwszym wniosku o zwolnienie składanym w roku kalendarzowym i jest wiążący do końca danego roku, nawet przy zmianie pracodawcy.

10.12.2022

Postępowanie o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę nie wstrzymuje jeszcze inwestycji

Administracja publiczna Budownictwo

Samo wszczęcie postępowania o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę nie blokuje inwestycji. Dopiero ostateczna decyzja nieważnościowa wstrzymuje roboty budowlane. Nie wszystkie też pozwolenia na budowę wolno kwestionować. Przepisy pozwalają na to tylko w stosunku do pozwoleń od doręczenia lub ogłoszenia których upłynęło 5 lat. Więcej na ten temat w Legal Alercie.

10.12.2022

Konkubinat nie uprawnia do zmiany nazwiska - spór w prawie i orzecznictwie

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W polskim prawie brakuje regulacji normującej status osób pozostających w nieformalnym związku partnerskim. W tej sytuacji część sędziów uważa, że pojęcie życia rodzinnego, uznawane w krajowej praktyce za ważny powód zmiany nazwiska, obejmuje również osoby pozostające w związku konkubenckim, w tym osób tej samej płci. Ale wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego nie dają ku temu podstaw.

10.12.2022

Frankowicze wygrywają z bankami sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Banki Kredyty frankowe

Banki często pozywają o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału klientów, którzy procesują się z nimi w sprawie kredytów frankowych. Sądy przeważnie samodzielnie rozstrzygają sprawy dotyczące roszczeń banków, bez oczekiwania na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po nieważności umowy. 

10.12.2022

Ulga na zabytki okrojona od 2023 roku – z zakupem pałacyku trzeba się spieszyć

PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Nowelizacja Polskiego Ładu ograniczyła zakres ulgi na zabytki. Podatnik, ponoszący wydatki na zakup zabytku nieruchomego, może z niej skorzystać, pod warunkiem poniesienia ich jeszcze w tym roku. Prac konserwatorskich będzie mógł dokonać w 2023 roku. Warunkiem odliczenia jest konieczność posiadania zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków potwierdzającego wykonanie tych prac.

10.12.2022

Drapieżcy seksualni w sporcie wykorzystują dzieci od lat, zwykle bezkarnie

Prawo karne Administracja publiczna

Molestowanie seksualne dzieci, nawet niedotykowe, jest uznawane przez sądy za torturę i nieludzkie traktowanie. W sporcie najczęstszymi sprawcami przemocy są trenerzy i instruktorzy - wynika z badań. Osaczają dziecko, obiecują szybką karierę sportową, kupują prezenty. Od kilku lat ministerstwo sportu wiedziało o kryminalnych zachowaniach w klubach i związkach sportowych, ale nie podjęło odpowiednich działań prawnych.

10.12.2022

Referendum lokalne – to od pytań zależy czy okaże się ważne

Samorząd terytorialny Wybory

Organizacja referendum lokalnego wymaga wiele wysiłku i kosztów. Ten nie jest jednak zazwyczaj doceniany, o czym świadczy szereg referendów w Polsce, które z powodu zbyt niskiej frekwencji okazały się nieważne. A przecież referendum lokalne to instytucja, której rola dla wspólnoty mieszkańców mogłaby być nie do przecenienia.

09.12.2022

TK przesunął na 24 stycznia rozpoznawanie wniosku w sprawie kar nałożonych przez TSUE

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prokuratura Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny nie 14 grudnia a dopiero 24 stycznia 2023 r. będzie kontynuował rozpoznawanie wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie czy nałożenie okresowej kary finansowej lub ryczałtu za niezastosowanie się do orzeczonego środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - na polski rząd, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej - jest zgodne z Konstytucją.

09.12.2022

Warszawski ratusz skontrolował Szkołę w Chmurze - chce zwrotu 1,3 mln zł. Placówka kwestionuje ustalenia kontroli

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Specjalizująca się w edukacji domowej Szkoła w Chmurze może stracić ponad połowę dotacji z budżetu miasta. Przysłani przez ratusz kontrolerzy wyliczyli, że niemal 1,3 mln zł nie wykorzystano lub wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem. Placówce zarzuca się też, że pobrała 79 tys. zł nienależnej dotacji. Szkoła ma wątpliwości, co do poprawności kontroli.

09.12.2022

VAT stanie się jeszcze bardziej cyfrowy w całej Unii

VAT Małe i średnie firmy

Rozliczenia VAT w Unii Europejskiej mają być jeszcze bardziej zelektronizowane, a budżety państw członkowskich lepiej zabezpieczone przed oszustwami - zakładają projekty przepisów pod nieoficjalnym tytułem "VAT w epoce cyfrowej". Nowe przepisy mają też uregulować kwestię opodatkowania m.in. platform sprzedaży biletów i krótkoterminowych noclegów.

09.12.2022

576 badaczy otrzymało granty Narodowego Centrum Nauki

Szkolnictwo wyższe

576 naukowców otrzyma blisko 491 mln zł na realizację badań w ramach konkursów OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2. Naukowcy zajmą się m.in. problematyką: ochrony zdrowia, zmian klimatycznych, zmian zachodzących w mózgu. Łącznie do konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki wpłynęło 4 299 wniosków o łącznej wartości ponad 3 mld zł.

09.12.2022

Budżet województwa dołoży do utrzymania WORD oraz do pensji egzaminatorów

Samorząd terytorialny

Województwa będą mogły od 1 stycznia 2023 r. przyznawać dotacje podmiotowe lub celowe wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego. Uchwały sejmiku województwa mają regulować także wynagrodzenia egzaminatorów oraz opłaty za egzaminy na prawo jazdy, ale nie mogą one przekroczyć ustawowego poziomu maksymalnego - wynika z podpisanej 8 grudnia przez prezydenta nowelizacji ustaw Prawo o ruchu drogowym i o kierujących pojazdami.

09.12.2022