Zmiana formy opodatkowania może być kosztowna

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Lipcowa nowelizacja podatkowej części Polskiego Ładu pozwala przedsiębiorcom zmienić formę opodatkowania. Można tego dokonać w sierpniu lub w przyszłym roku, podczas składania zeznania podatkowego za 2022 rok. Eksperci przestrzegają jednak przed pułapkami. Zbyt późne rozliczenie PIT może zablokować zmianę formy opodatkowania w przyszłym roku. Podjęte decyzje mogą także spowodować konieczność opłacania dużo wyższych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

12.07.2022

Rząd luzuje normy dla węgla, a w samorządach próby osłabiania uchwał antysmogowych

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości

Czy walka ze smogiem stanie się w Polsce fikcją? Rząd zezwala na sprzedaż gorszej jakości węgla, tłumacząc to sytuacją geopolityczną. Pojawiają się też pierwsze próby demontażu uchwał antysmogowych. W Krakowie, mieście, w którym wprowadzono zakaz palenia węglem i drewnem, podejmowane są próby zniesienia zakazu palenia tym ostatnim surowcem.

12.07.2022

Lekarze na urlopach to nowa siła wyższa – kontrowersyjne zamknięcie oddziału

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Planowanie lekarskich urlopów to kwestia zarządzania, nawet w sytuacji nasilających się latem braków kadrowych.Tymczasem oddział pediatryczny szpitala we Włodawie będzie zamknięty przez cały lipiec, ze względu m.in. na urlopy lekarzy specjalistów. Dyrekcja placówki tłumaczyła wniosek o zawieszenie działalności "siłą wyższą", a wojewoda taką argumentację przyjął.

12.07.2022

KE konsultuje nowe zasady pomocy państwa w czasie inwazji Rosji na Ukrainę

Prawo gospodarcze Prawo unijne Ukraina

Komisja Europejska przesłała państwom członkowskim do konsultacji projekt nowych zasad dotyczących pomocy państwa w czasie kryzysu. Mają one wspierać gospodarkę w czasie inwazji Rosji na Ukrainę. Obowiązujące dziś tymczasowe ramy kryzysowe przewidują m.in. pomoc finansową dla firm. Wyłączone są z niej podmioty kontrolowane przez Rosjan.

11.07.2022

Do parlamentu ukraińskiego trafił dziś projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski

Samorząd terytorialny Ukraina

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł do parlamentu projekt ustawy o specjalnym statusie obywateli Polski na Ukrainie - poinformowało w poniedziałek biuro prezydenta Ukrainy. Projekt ustawy to znak wdzięczności dla polskiego narodu za solidarność i wsparcie dla Ukrainy w warunkach rosyjskiej agresji zbrojnej oraz realizacja zasady wzajemności.

11.07.2022

Lewiatan: 4-dniowy tydzień pracy ma przyszłość, ale musi być bezpieczny dla gospodarki

Rynek Prawo pracy Nowe technologie

W dłuższej perspektywie nie można odrzucić wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy. Wcześniej trzeba jednak przeanalizować warunki jego wdrożenia, tak aby nie podwyższył kosztów pracy i był bezpieczny dla gospodarki. 4-dniowy tydzień pracy wiązałby się jednak z obniżeniem wynagrodzeń i zmniejszeniem liczby pracowników – zauważa Konfederacja Lewiatan.

11.07.2022

Resort zdrowia zapowiada więcej pieniędzy na profilaktykę raka piersi

Pacjent Opieka zdrowotna

Program badań profilaktycznych raka piersi w grupie ryzyka w dotychczasowej formule finansowanej z Narodowej Strategii Onkologicznej będzie działał maksymalnie po przedłużeniu do 31 sierpnia 2022 r. Będzie nowy program - finansowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia - wyjaśniał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

11.07.2022

RPO interweniuje w sprawie uchodźców ponownie wjeżdżających do Polski po powrocie do Ukrainy

Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina

Uchodźcy z Ukrainy, którzy w obliczu pewnej stabilizacji wracają do ojczyzny, a po miesiącu usiłują przyjechać do Polski, tracą uprawnienia do legalnego pobytu w naszym kraju i korzystania z ustawy o pomocy. Nie są im wystawiane dokumenty ani poświadczające prawo do pobytu w Polsce, ani objęcia ich ochroną na podstawie ustawy o pomocy. Uniemożliwia to im swobodne podróżowanie do innych państw UE.

11.07.2022

Długi gapowiczów coraz większe

Prawo cywilne Transport

Długi za jazdę komunikacją publiczną bez biletu wynoszą obecnie 513,8 mln zł i w ciągu 5 lat wzrosły o 47 proc. - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Największą grupę dłużników komunikacyjnych stanowią osoby w wieku od 26 do 35 lat (112 275). Najwięcej osób, które podejmują ryzyko jazdy bez biletu, jest w województwach: śląskim (87 283), mazowieckim (65 533) i łódzkim (62 211).

11.07.2022

NIK: Nieudana reforma pieczy zastępczej nad dziećmi

Samorząd terytorialny Prawo rodzinne

Zadania opiekuńczo-wychowawcze realizowane w skontrolowanych domach dziecka nie zapewniły wychowankom zindywidualizowanego i wystarczającego wsparcia, w szczególności specjalistycznego, adekwatnego do zdiagnozowanych okoliczności. Placówki skupiały się głównie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych wychowanków - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

11.07.2022

KNF planuje zmiany w rekomendacji dotyczącej bankowości ubezpieczeniowej

Ubezpieczenia

Sprzedaż ubezpieczeń w bankach ma podlegać zmienionym zasadom. Nadzór skierował do konsultacji projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bankowości ubezpieczeniowej. W projekcie nie ma już rekomendacji do opracowywania i przekazywania klientowi materiału informacyjnego o produkcie ubezpieczeniowym.

11.07.2022

Organy samorządu radcowskiego "odchudzone", w tle dyskusja o reprezentacji izb

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiana uchwały samorządu radcowskiego dotyczącej ordynacji wyborczej wzbudziła sporą dyskusję. Ostatecznie została przyjęta przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, ale część delegatów podnosiła, że zmniejszenie liczby członków m.in. w Wyższej Komisji Rewizyjnej dobrym rozwiązaniem nie jest, bo izby, skoro tworzą budżet, powinny mieć wpływ na wydatki.

11.07.2022

Nowa ustawa ma lepiej uregulować rozwiązywanie sporów zbiorowych

Prawo pracy

Odejście od enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego, wprowadzenie wymogu wyłaniania wspólnej reprezentacji organizacji związkowych niezbędnej do wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego oraz sądowej kontroli legalności referendum strajkowego, a także określenie czasu trwania prowadzenia sporu - to główne założenia nowej ustawy o sporach zbiorowych pracy.

11.07.2022

Pielęgniarki DPS-ów na wyższe pensje jeszcze poczekają

Opieka zdrowotna

Nie wszystkie pielęgniarki pracujące w domach pomocy społecznej dostaną wyższe pensje. To, czy zostaną objęte podwyżkami minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia, ma zależeć od tego, czy DPS zdecyduje się na wpis do rejestru podmiotów leczniczych, a nie jest to oczywiste. W dodatku rząd planuje przyjąć odpowiednie przepisy dopiero w czwartym kwartale tego roku.

11.07.2022

Ustawa sankcyjna pełna luk, za które grożą milionowe kary

Prawo gospodarcze Ukraina

Kontakty biznesowe z firmami z tzw. listy sankcyjnej mogą drogo kosztować zarówno kontrahentów, jak i osoby fizyczne. Można za nie trafić do więzienia lub zapłacić karę w wysokości do 20 milionów złotych. Problem w tym, że przepisy są tak niejasne, że nawet bardzo duże podmioty, jak banki i ubezpieczyciele, mają problem z ich zrozumieniem, a wyjaśnienia Krajowej Administracji Skarbowej są lakoniczne.

11.07.2022

RPO w sprawie dzieci z ukraińskich domów dziecka, które zamieszkają w zakładach poprawczych

Administracja publiczna Ukraina

Uchodźcy wojenni z Ukrainy mają być tymczasowo lokowani m.in. na terenie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. W pierwszej kolejności będą tam trafiać wychowankowie ukraińskich domów dziecka i dzieci bez opieki. Wśród wyzwań z tym związanym jest m.in. konieczność zapewnienia im odpowiedniej specjalistycznej opieki oraz zdemontowania krat, drutu kolczastego i innych zabezpieczeń – wskazuje RPO.

10.07.2022

Białorusin z wizą humanitarną łatwiej uzyska zezwolenie na pobyt czasowy

Administracja publiczna

Od 9 lipca obowiązuje łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Białorusi przebywających w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych. Urząd do Spraw Cudzoziemców Rząd uzasadnia, że możliwość uproszczonej legalizacji pobytu jest kolejnym przejawem szczególnego wsparcia Polski dla społeczeństwa białoruskiego, które od sierpnia 2020 r. doświadcza w swoim kraju represji.

09.07.2022

Przejęcie terenu budowy to też przejęcie odpowiedzialności

BHP Budownictwo

Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Dopóki protokolarne przekazanie nie nastąpi, odpowiedzialność ta obciąża inwestora - pisze dr Martyna Sługocka, autorka Legal Alertu.

09.07.2022

Rzecznik TSUE: Platformom typu Airbnb nie powinno się ograniczać swobody świadczenia usług

CIT Nowe technologie Podatki międzynarodowe

Pośrednictwo w krótkoterminowym najmie lokali, realizowane za pomocą platform takich jak Airbnb może powodować obowiązek płacenia podatku u źródła - uważa rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednak w tej opinii zakwestionował konieczność ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Choć sprawa dotyczy Włoch, może mieć znaczenie także dla Polski.

09.07.2022

Podziemne garaże są wciąż różnie opodatkowane

Samorząd terytorialny Podatki i opłaty lokalne Budownictwo

Wciąż jest problem odmiennych stawek podatku od podziemnych stanowisk garażowych w budynkach wielorodzinnych. Podatek zależy od tego, czy jest to odrębna własność, czy tzw. pomieszczenie przynależne do lokalu mieszkalnego. Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny interweniuje w tej sprawie u ministra finansów. Sprawa miała już być uregulowana prawnie, jednak potrzebne do tego przepisy nie trafiły do ustawy.

09.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski