Celem ogłoszonego przez rząd 1 czerwca 2020 r. programu „Moja Woda” jest łagodzenie skutków suszy przez budowę przy domach instalacji zatrzymującej deszczówkę i ponownie wykorzystane np. do podlewania ogrodu. W założeniu program finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ma być realizowany w latach 2020-2024. Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogli wojewódzkich oddziałach NFOŚ składać wnioski o dofinansowanie zbiornika na deszczówkę. Wsparcie wynosiło od 2 do 5 tys. zł., ale nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r. Dofinansowanie pozwalało zrefinansować zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, która pozwala magazynować, a potem wykorzystać wody opadowe i roztopowe na posesji.

Czytaj także: Projekt: Budowa małego zbiornika na deszczówkę bez pozwolenia na budowę>>

Z informacji uzyskanej z wydziału komunikacji medialnej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wynika, że już w 2020 r., pierwszym roku realizacji programu, wartość złożonych wniosków na ok. 25 tys. przydomowych mikro instalacji retencyjnych przekroczyła dostępny budżet 100 mln zł. Podobnie było przy drugiej odsłonie tego programu, trwającej od 22 marca do 10 czerwca 2021 r. Ostatecznie w dwóch naborach do programu „Moja Woda” alokacja wyniosła 236 mln zł.

Dzięki tym środkom zgromadzono i zagospodarowano prawie 2,5 mln m3 wód opadowych rocznie. Z dofinansowania skorzysta blisko 46 tys. gospodarstw domowych.

 

Czy będzie nabór wniosków w programie „Moja Woda”?

W 2022 r. w ramach programu „Moja Woda” nie ogłoszono naboru nowych wniosków. Realizowane są jedynie te z dwóch poprzednich lat. Nie wiadomo też, kiedy nabór zostanie otworzony. - Kwota budżetu programu założona w I i II naborze została wyczerpana w pierwszych miesiącach. Jeśli zostaną podjęte decyzje o uruchomieniu kolejnego naboru, to na pewno będziemy o tym szeroko informować opinię publiczną – odpowiada jedynie biuro prasowe resortu klimatu.

- Nie mamy czasu na szczegółowe analizy, ale zainteresowanie programem „Moja Woda” w tym roku jest bardzo duże – odpowiada nam Eugeniusz Marcol, koordynator przedstawicielstwa WFOŚiGW w Rzeszowie z przedstawicielstwa zamiejscowego w Przemyślu.

Statystyk dotyczących liczby pytań o program „Moja Woda” w tym roku nie prowadzi także WFOŚiGW w Gdańsku. - Zapytania dotyczące programu wpływają w trybie ciągłym. Zainteresowanie programem jest cały czas duże – mówi Kamila Kujawska, koordynator projektu z Działu Programów Regionalnych Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

W pierwszej edycji programu „Moja Woda” złożono 24 882 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 115 mln 119 zł, w drugiej edycji – 28 593 wnioski na łączną kwotę ponad 136 mln 493 tys. zł. Pozytywnych decyzji o przyznaniu dotacji wydano:

  • pierwszej edycji 20 478 - na kwotę 96 159 787 zł,
  • drugiej edycji  25 323 na kwotę 121 784 966 zł.

- Do 11 maja 2022 r. w ramach pierwszej edycji programu „Moja Woda” – w odniesieniu do 14 175 zatwierdzonych wniosków – wypłacono 64 074 371 zł, natomiast w przypadku drugiej edycji dane te są następujące: 6 749 zatwierdzonych wniosków i wypłacone dla nich dotacje w łącznej kwocie 31 669 131 zł – informuje przedstawiciel MKiŚ.