Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego do poprawy

Spółki

Portal rejestrów sądowych umożliwia monitorowanie wniosków wpływających do Krajowego Rejestru Sądowego. Zdaniem prawników to dobre rozwiązanie - obecnie jedyne pozwalające ustrzec się przed kradzieżą spółki, ale niedoskonałe. Nie otrzymują bowiem informacji, czego dotyczy wniosek. Newsletter informuje tylko o wnioskach, które wpłynęły po dokonaniu jego subskrypcji, a milczy o tych w toku, co może uśpić czujność.

17.08.2022

Pracownika mobilnego nie można wysłać na pracę zdalną

Prawo pracy

Pracodawcy zastanawiają się, jak na gruncie kodeksowych przepisów o pracy zdalnej, nad którymi pracuje Sejm, potraktować pracowników, którzy - jak np. przedstawiciele handlowi - stale wykonują pracę poza siedzibą firmy. Zdaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, praca zdalna zarezerwowana jest dla pracowników, którzy co do zasady wykonują ją stacjonarnie oraz dokonują z pracodawcą uzgodnienia co do wykonywania jej zdalnie.

17.08.2022

Będzie program wsparcia opieki długoterminowej i geriatrycznej - rząd przyjął uchwałę

Pacjent Opieka zdrowotna

Siedem miliardów złotych w latach 2022-2029 zostanie wydane na dostosowanie podmiotów leczniczych zajmujących się opieką długoterminową i geriatryczną. We wtorek Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”. Doposażonych i zmodernizowanych zostanie około 200 podmiotów leczniczych.

16.08.2022

I Prezes SN apeluje do prezesa Sądu Apelacyjnego o rozwagę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska zaapelowała do prezesa Piotra Schaba, jako były sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Zwraca się o ponowne przemyślenie i w efekcie uchylenie decyzji kadrowej dotyczącej przeniesienia sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz sędzi Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

16.08.2022

Dodatek dla ogrzewających domy gazem, olejem i peletem - rząd przyjął założenia

Budownictwo

Ogrzewający domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku, wyniesie on od 500 do 3 tys. zł. Wsparcie będzie obowiązywało na cały sezon grzewczy, tj. od października 2022 r. do kwietnia 2023 r. We wtorek Rada Ministrów przyjęła założenia projektu w tej sprawie.

16.08.2022

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można sfinansować więcej zadań

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Budownictwo

Rozszerzenie zakresu finansowanych zadań o budowę, przebudowę i remont dróg dla pieszych i rowerów, dróg wojewódzkich oraz dróg do terminali intermodalnych i stref ekonomicznych - to niektóre z rozwiązań ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta.

16.08.2022

Nowelizacja przedłużająca obowiązek zatwierdzania taryf na gaz podpisana przez prezydenta

Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Przedłużenie do końca 2027 r. obowiązku zatwierdzania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryf na sprzedaż gazu odbiorcom domowym i instytucjom pożytku publicznego to cel ustawy wzmacniającej bezpieczeństwo gazowe państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. Przewiduje to nowelizacja ustawy, którą podpisał prezydent.

16.08.2022

Zwrot marży kredytobiorcom czekającym na wpis do księgi - ustawa z podpisem prezydenta

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Korki w księgach wieczystych coraz dłuższe. Rząd chce więc, by banki zwracały kredytobiorcom marżę pomostową pobieraną za okres oczekiwania na wpis do księgi wieczystej, a notariusze dokonywali wpisów. We wtorek prezydent podpisał nowelę ustawy o kredycie hipotecznym, które mają częściowo rozwiązać problem zatorów.

16.08.2022

Polska przyjmie regularne transporty rannych z Ukrainy - prezydent podpisał nowelizację

Opieka zdrowotna Ukraina

Umożliwienie leczenia i transportowania z Ukrainy osób, które doznały obrażeń w wyniku działań wojennych zakłada podpisana przez prezydenta znowelizowana ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw. Pomoc będzie udzielana obywatelom Ukrainy i osobom niebędącym obywatelami tego kraju, a walczącym po stronie ukraińskiej podczas obecnie trwającej wojny.

16.08.2022

Zmiany zasad wykonywania kar więzienia z podpisem prezydenta

Prawo karne

Obszerna nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego, która m.in. zmienia niektóre zasady wykonywania kar więzienia, rozszerza stosowanie dozoru elektronicznego i reguluje dostęp więźniów do świadczeń zdrowotnych, została podpisana przez prezydenta. Większość zmian wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 roku.

16.08.2022

Ustawa o wyższych karach za zanieczyszczanie środowiska podpisana

Prawo karne Środowisko Administracja publiczna

Podwyższenie kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Dla skazanego za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązkowa nawiązka w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Nielegalne przywożenie z zagranicy odpadów niebezpiecznych zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat. Takie zmiany przewiduje ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej, którą podpisał prezydent.

16.08.2022

Prezydent podpisał nowelizację - nie będzie państwowych egzaminów dla ratowników medycznych i fizjoterapeutów

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej i niektórych innych ustaw, które likwidują Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego (PERM) oraz Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF). - Fizjoterapeuci i ratownicy medyczni mają szybciej wchodzić na rynek pracy – tak zmianę uzasadniało Ministerstwo Zdrowia, które było autorem projektu.

16.08.2022

MF przyznaje - rejestr umów może naruszać prywatność

Administracja publiczna RODO

Od 1 lipca 2022 roku jednostki sektora finansów publicznych muszą prowadzić jawny rejestr umów. Według RPO, który na wniosek obywateli podjął interwencję w tej sprawie, zakres informacji zamieszczanych w rejestrze jest zbyt daleko idącą ingerencją w sferę prywatności. Resort finansów potwierdza, że przepisy są mało precyzyjne i deklaruje przygotowanie rozwiązania spełniającego oczekiwania i funkcjonalnego.

16.08.2022

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym dzieci z Ukrainy

Zarządzanie oświatą

W roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji śródrocznej - minister edukacji i nauki znowelizował rozporządzenie w sprawie kształcenia uczniów z Ukrainy. Wprowadza też nowe zasady dotyczące rekrutacji i zdawania przez nich egzaminu ósmoklasisty.

16.08.2022

Badanie: Polacy myślą o odejściu z pracy, ale coraz rzadziej

Rynek Prawo pracy HR

W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii COVID-19 w 2020 r. – wynika z badania firmy doradczej Kincentric. Tylko 27 proc. badanych jest zadowolonych ze swoich zarobków.

16.08.2022

Zatruta Odra - przedsiębiorcy z branży turystycznej apelują do rządu o pomoc finansową

Środowisko Turystyka Prawo gospodarcze

Katastrofa ekologiczna na Odrze niemal z dnia na dzień odcięła dużą grupę przedsiębiorców od możliwości zarabiania pieniędzy. Mowa o firmach związanych z turystyką, które zwykle działają sezonowo i w ciągu wiosny i lata muszą zarobić na utrzymanie na pozostałą część roku. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie apeluje do rządu o uruchomienie szybkiej ścieżki wsparcia dla przedsiębiorców

16.08.2022

UOKiK: Tarcza antyinflacyjna Biedronki niejasna i z pułapkami

Rynek i konsument

Przekazy reklamowe dotyczące akcji promocyjnej „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” mogły wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie zasad skorzystania z promocji - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd stawia w związku z tym zarzuty właścicielowi sieci dyskontów - firmie grozi kara w wysokości do 10 proc. obrotu.

16.08.2022

Ostatni dzień na wnioski o świadczenie postojowe

Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa

Od 16 maja 2022 roku w Polsce został zniesiony stan epidemii. W ciągu 3 miesięcy od tego dnia, czyli do wtorku 16 sierpnia 2022 roku, przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mogą złożyć wnioski o świadczenie postojowe, jeśli spełniają odpowiednie warunki i wcześniej tego nie zrobili – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

16.08.2022

Drut kolczasty na ogrodzeniu i religia w schroniskach oraz zakładach poprawczych

Prawo karne

W systemie ochrony przed ucieczkami dzieci z zakładów poprawczych i schronisk przewidziano zainstalowanie ogrodzenia z drutu ostrzowego lub kolczastego, gdyż jak wskazuje praktyka, zwieńczenie ogrodzenia odkosami wykonanymi z siatki nie stanowi optymalnego zabezpieczenia przed ucieczką z zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich. Ministerstwo zaprojektowało 19 rozporządzeń do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

16.08.2022

Geriatrzy i łóżka w szpitalach dla seniorów potrzebne od zaraz

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie

Rząd zaczął dostrzegać, że społeczeństwo się starzeje. Odziały w szpitalach powiatowych mają być przekształcane w miejsca opieki długoterminowej lub oddziały geriatryczne. Potrzeba jest ogromna – mówią dyrektorzy tych placówek. Obawiają się jednak, że opieka nad starszymi będzie się odbywała kosztem innych pacjentów. Głównym wyzwaniem jest jednak zapewnienie kadr, bo geriatrów brakuje.

16.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski