Samorządy: Mimo podwyżek nauczyciele zarabiają dramatycznie mało

Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Od 1 września wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego ma wynosić 4224 zł brutto. Nauczyciel początkujący (bez przygotowania pedagogicznego) zarobi jeszcze mniej, bo 3329 zł brutto. W ocenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego to dramatycznie mało. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnie (obowiązujące od 1 lipca br.) podwyżki minimalnych wynagrodzeń w służbie zdrowia.

18.08.2022

Aktywny samorząd - do końca sierpnia wnioski o dofinasowanie pojazdów dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Do końca sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest dofinansowanie działań likwidujących bariery transportowe, bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Dotyczy to osób z niepełnosprawnościami m.in. na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy uzyskania prawa jazdy.

18.08.2022

Certyfikaty zdobyte przez lekarzy na szkoleniach trafią do kosza

Zawody medyczne Zarządzanie

Umiejętności zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów, na przykład z zakresu medycyny estetycznej, epidemiologii szpitalnej czy medycyny bólu, będą certyfikowane przez towarzystwa naukowe oraz instytuty badawcze. Oznacza to wątpliwości dotyczące wartości odbytych przez medyków szkoleń i uzyskanych certyfikatów. Nowe przepisy są właśnie konsultowane.

18.08.2022

Polskie bezprawie zamienia w ścieki nie tylko Odrę

Środowisko

W naszym kraju praktycznie poza kontrolą jest to, co i w jakiej ilości dostaje się do wody. Nikt też nie monitoruje na bieżąco stanu rzek. Przepisy niby są, ale mocno szwankuje ich stosowanie. W efekcie nawet gdy znajdą się winni zatrucia Odry, to za rok sytuacja może się powtórzyć. Obecne kary nie odstraszają, ale ich zaostrzenie nie pomoże, bo nie działa system nadzoru.

18.08.2022

ZUS dumny z PUE, ale informacja o kosztach informatyzacji tajna

Finanse publiczne Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne

W tym roku mija 10 lat funkcjonowania PUE ZUS. Zakład chwali się portalem, ale nie chce ujawnić kosztów z nim związanych. Resort rodziny i polityki społecznej twierdzi, że prezes ZUS udzieliła odpowiedzi na interpelację poselską, ale informację zastrzegła w całości jako niejawną. Zdaniem prawników, bezprawnie. By to rozstrzygnąć, posłowie powinni złożyć wniosek o dostęp do informacji publicznej.

18.08.2022

Ze zmianą formy opodatkowania nie warto czekać do przyszłego roku

PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Najpóźniej w najbliższy poniedziałek, 22 sierpnia, część przedsiębiorców może zmienić formę opodatkowania. Można też z tym poczekać do rozliczania rocznego PIT. Eksperci zwracają jednak uwagę, że decyzji nie warto odkładać. Przestrzegają też, że zamykanie biznesu na kilka dni, by wybrać korzystniejsze zasady, może być ryzykowne.

18.08.2022

Sądowa "Solidarność" sprawdza, jak jest z mobbingiem w sądach

Wymiar sprawiedliwości

Protokołowanie rozpraw bez "przerwy" na toaletę, obowiązki za dwie lub trzy osoby, zsyłka do innego wydziału za niewykonanie nadprogramowej pracy, to w sądach, które powinny stać na straży praw pracowników, nadal rzeczywistość. NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury chce sprawdzić jak to wygląda w skali kraju, ruszyła więc z badaniami #Temida2021.

18.08.2022

RPO: Marszałek nie może weryfikować dziennikarzy, tłumienie krytyki jest błędem

Urząd marszałkowski woj. lubuskiego napisał do miejscowej gazety z prośbą m.in. o „rzetelną weryfikację" osób w niej pracujących. Krytycznie oceniono też artykuły konkretnego dziennikarza, ze szczególnym uwzględnieniem ich formy. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomina, że granice krytyki powinny być szersze wobec osób pełniących funkcje publiczne.

17.08.2022

Kolejna rewolucja w prawie budowlanym - pozwolenia na użytkowanie do lamusa

Budownictwo

Rząd planuje kolejne zmiany w prawie budowlanym. Chce ograniczyć wydawanie pozwoleń na użytkowanie domów jednorodzinnych. Zasadą będzie proste zawiadomienie o zakończeniu budowy. Pozwolenie na użytkowanie będzie wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego nastąpi przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

17.08.2022

Adres strony ze strategią podatkową trzeba zgłosić skarbówce

Rachunkowość Doradca podatkowy

Resort finansów przypomniał w środę, że duże przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe mają obowiązek poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Należy go wypełnić do dnia zakończenia roku podatkowego.

17.08.2022

Trendy na wyższych uczelniach - nowe dane Państwowego Instytutu Badawczego

Szkolnictwo wyższe

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zaktualizował w portalu RAD-on dane dotyczące polskiego sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Narzędzie zawiera nie tylko same dane, ale również wiele raportów i analiz. Portal jest systematycznie aktualizowany.

17.08.2022

UODO: Banki nie zawsze mogą kopiować dowody osobiste swoich klientów

Banki RODO

Banki nie zawsze mogą kopiować dowody osobiste klientów. Urząd Ochrony Danych Osobowych uważa, że jest to dopuszczalne jedynie wtedy, kiedy konieczne jest zastosowanie środków bezpieczeństwa mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

17.08.2022

Eksperci: Chcąc lepiej chronić ofiary mobbingu, trzeba zmienić prawo

Prawo pracy Prawo unijne

Trzeba zmienić przepisy i definicję mobbingu, bo trudno go udowodnić przed sądem – postulują eksperci. Z tego powodu ofiary rzadko decydują się na dochodzenie swoich praw. Prawnicy zwracają uwagę na to, że wystarczyłoby, by w samej definicji zamiast przecinka został wstawiony wyraz „lub”. I dodają, że dzisiaj zdecydowanie łatwiej jest dowieść fakt molestowania niż mobbingu.

17.08.2022

Jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Rozporządzenie w sprawie wzoru o dodatek węglowy, które wchodzi w życie w środę podpisane - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Taki wniosek trzeba będzie złożyć w gminie, a jego wysokość to 3 tys. zł. Gmina będzie miała też 30 dni na jego wypłatę. We wniosku trzeba będzie podać m.in. dane adresowe i główne źródło ogrzewania, a także numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek.

17.08.2022

Przed inwestycją konieczny raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Środowisko Budownictwo

Inwestor musi ustalić, zanim przystąpi do przeprowadzenia swojej inwestycji, zakres jej potencjalnego oddziaływania na środowisko. Pozwala to zaoszczędzić czas i koszty, ponieważ powinien on otrzymać od właściwego organu postanowienie z wyszczególnionymi działaniami koniecznymi dla przygotowania raportu. Dużo zależy od tego, czy przedsięwzięcie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

17.08.2022

Kolejna ustawa deregulacyjna - ma być mniej wizyt w urzędach

Administracja publiczna

Co najmniej pięć milionów godzin - tyle czasu, według Ministerstwa Rozwoju i Technologii, łącznie co roku, zabiera obywatelom osobiste składanie wyjaśnień na wezwania z różnego rodzaju urzędów. I dlatego resort ten przygotował propozycje zmian ustawowych, które niedługo trafią do prac rządu i mają ostatecznie zakończyć tę biurokratyczną praktykę i sprawić, że Polacy będą mieć więcej czasu dla siebie.

17.08.2022

Z Izby Dyscyplinarnej w stan spoczynku, czyli 23 tys. miesięcznie przez 19 lat

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Członkowie zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej mieli do wyboru pozostanie w Sądzie Najwyższym i orzekanie w innej izbie, albo przejście w stan spoczynku. Kilka osób skorzystało w tej możliwości, co oznacza pobieranie wysokiego uposażenia przez wiele lat - konkretnie 23 tys. zł przez prawie 19 lat. W Sejmie jest projekt odbierający im ten przywilej. Ma jednak małe szanse na uchwalenie.

17.08.2022

Faktury zaliczkowe VAT czasem będą zbędne

VAT Rachunkowość

Nowe przepisy o VAT zredukują obowiązki fakturowania w przypadku otrzymywania zaliczek na poczet dostawy towarów i świadczenia usług. Faktury zaliczkowej w pewnych sytuacjach po prostu nie trzeba będzie wystawiać. Unowocześnione będą też reguły przechowywania paragonów. To część większego programu upraszczania rozliczeń VAT.

17.08.2022

Plus czy krzyżyk? - konflikty i chaos po ewaluacji działalności naukowej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Najpierw zmiany na listach czasopism, potem w procedurze nadawania kategorii naukowych, a na końcu dodatkowe poprawki podnoszące noty rekomendowane przez Komisję Ewaluacji Nauki - to wszystko podważa wiarygodność wyników ewaluacji działalności naukowej, pierwszej, od której zależą uprawnienia dla uczelni. Masowe zaskarżenie uchwał może wywołać chaos, zwłaszcza jeżeli chodzi o nadawanie stopni i tytułów.

17.08.2022

Pacjenci bez dostępu do darmowych badań, bo wycena nie odpowiada realiom rynku

Pacjent Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Dostęp do większej liczby bezpłatnych badań pacjenci mają tylko w teorii. Ceny testów i badań diagnostycznych w ciągu ostatnich miesięcy wzrosły i część przychodni musi do nich dopłacać – alarmują lekarze. Dlatego wiele placówek POZ w ogóle nie decyduje się na realizacje świadczeń w ramach budżetu powierzonego. Nie chcą ryzykować, bo jest on na granicy rentowności.

17.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski