Od 1 listopada obowiązuje nowa lista leków refundowanych

Farmacja

Na nowej liście refundacyjnej znalazło się 57 nowych produktów bądź nowych wskazań, natomiast 50 produktów bądź wskazań figurujących w poprzednim obwieszczeniu zostało od 1 listopada z niego usuniętych. Dla części produktów zmieni się też dopłata pacjenta.

01.11.2021

Dziedziczenie - problem powszechny i... słabo rozpoznany

Prawo cywilne Prawnicy Domowe finanse

Wciąż niewielu z nas myśli o sporządzeniu testamentu. Często nie zdajemy sobie w ogóle sprawy, kto odziedziczy majątek po naszej śmierci i żyjemy w mylnym przekonaniu, że dobrze zabezpieczyliśmy interesy osób, na których nam zależy. Brakuje też świadomości na temat dziedziczenia długów, a instytucja zachowku powoduje czasem więcej szkody niż pożytku.

01.11.2021

Kto poniósł koszty pogrzebu, może dostać z ZUS zasiłek pogrzebowy

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Organizacja pogrzebu wiąże się z wieloma wydatkami. Dlatego warto pamiętać o tym, że można dostać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje członkowi rodziny, pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, a także osobie obcej, jeżeli pokryli koszty pogrzebu.

01.11.2021

Patodeweloperka na cmentarzu? Spór o wizję nagrobka może mieć finał w sądzie

Prawo cywilne Prawo rodzinne Administracja publiczna

Są osoby, które za życia swój pogrzeb planują w najdrobniejszych szczegółach – od stroju, po projekt nagrobka. Większość jednak o tych sprawach nie myśli, pozostawiając podejmowanie decyzji najbliższym. To może się zemścić – w skrajnych przypadkach skończy się utratą grobu lub przeniesieniem rodzinnego sporu na wokandę sądową.

01.11.2021

Opłata za korzystanie z domu pogrzebowego nie jest nadużywaniem pozycji dominującej

Rynek

Spółka cywilna prowadząca jedyny dom pogrzebowy w mieście nie nadużyła pozycji dominującej, odmawiając konkurującej z nią firmie korzystania z niego za darmo. Do takich wniosków doszedł Sąd Okręgowy - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uchylając decyzję prezesa UOKiK zarzucającą złamanie zasad uczciwej konkurencji. Zdaniem sądu żądanie darmowego użyczenia nie miało uzasadnienia.

01.11.2021

Od niektórych spadków trzeba zapłacić podwójny podatek

Domowe finanse Doradca podatkowy Podatek od spadków i darowizn

Od spadków płaci się podatek od spadków i darowizn. Daninę trzeba rozliczyć w ciągu miesiąca od przyjęcia spadku. Najbliższa rodzina ma prawo do zwolnienia z podatku. O spadku należy jednak zawiadomić w ciągu sześciu miesięcy urząd skarbowy. Specjalnego podejścia wymagają spadki zagraniczne – tu może się pojawić konieczność dwukrotnego zapłacenia podatku.

01.11.2021

Dotychczasowe obostrzenia covidowe przedłużone

Opieka zdrowotna Koronawirus

Obowiązujące do 30 października dotychczasowe ograniczenia związane z pandemią z niewielkimi zmianami zostały przedłużone. Wśród zmian jest m.in. przywrócenie obowiązku noszenia maseczek w szkołach i na uczelniach. Maseczki nie będą jednak obowiązkowe w trakcie konkursu na aplikację kuratorską. Nowe przepisy obowiązują od niedzieli 31 października do czasu wydania nowych.

31.10.2021

Minister zdrowia: Kiedy na cmentarzu tłoczno, warto założyć maseczkę

Koronawirus

Obowiązujące do końca października dotychczasowe ograniczenia związane z pandemią, w tym brak obowiązku noszenia maseczek na wolnym powietrzu, zostały przedłużone do końca listopada. Na cmentarzu nie musimy więc zakrywać nosa i ust, ale minister zdrowia w związku z dniem Wszystkich Świętych apeluje, by w dużych skupiskach ludzi, w czasie odwiedzania grobów bliskich, zakładać maseczki.

31.10.2021

W polskich kancelariach coraz częściej jak w serialu "Suits"

Wymiar sprawiedliwości

Sekretarki - jako podstawa szybkiej komunikacji i obiegu informacji, partnerzy podejmujący kluczowe decyzje i dbający o jak najlepszych klientów, współpracownicy wspierający unikatową wiedzą i zespoły prawników specjalizujące się w określonych obszarach prawa - sukces na rynku coraz częściej wymaga od właścicieli kancelarii nie tylko inwestowania w ludzi, ale też umiejętnego zarządzania.

31.10.2021

Pochówki nadal będą tradycyjne, ale krematoria czeka nowa regulacja

Administracja publiczna

W Polsce działa już 69 krematoriów, a kolejne są w budowie i wreszcie pojawiła się nadzieja na uregulowanie ich działania. Rządowy projekt ustawy o cmentarzach przewiduje uporządkowanie kwestii kremacji, także w aspekcie ochrony środowiska, ale nie przewiduje pochówków ekologicznych, ani nie wprowadza możliwości rozrzucania prochów na polach pamięci.

31.10.2021

Marcin Jaroszewski: Dopóki jest Karta Nauczyciela zamierzam robić swoje

Kadry w oświacie

W artykule 6 Karty Nauczyciela są określone nasze obowiązki: wychowywać młodzież w poszanowaniu Konstytucji, umiłowaniu ojczyzny, atmosferze tolerancji, demokracji, solidarności. Nie mam powodów, żeby się bać - mówi Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, komentując zmiany w prawie oświatowe i i swoje relacje z władzami oświatowymi.

30.10.2021

Będzie nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

Wprowadzenie centralnego rejestru grobów i miejsc spoczynku, rejestru cmentarzy oraz wprowadzenie elektronicznej karty zgonu – to główne ze zmian, jakie zakłada projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jego konsultacje właśnie się zakończyły. Zmiany mają zapewnić lepszą ochronę grobów i cmentarzy, usprawnić zarządzanie przestrzenią oraz uprościć procedury.

30.10.2021

Ministerstwo sportu i turystyki zajmie się też turystyką

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

W ramach niedawnej rekonstrukcji rządu utworzone zostało ministertwo sportu turystyki, ale wbrew nazwie na razie nie ma ono w swej strukturze organizacyjnej komórki odpowiedzialnej za turystykę. Ale Andrzej Gut-Mostowy (fot.), pełniący dotychczas funkcję wiceministra rozwoju i technologii poinformował właśnie, że otrzymał nominację na sekretarza stanu w MSiT i będzie się tam zajmował się turystyką.

30.10.2021

Projekt Kukiz'15: Referenda bez wymogu frekwencyjnego

Administracja publiczna Wybory

Koło Kukiz'15 złożyło w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym wraz z podpisami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Po zmianach zniesiony ma m.in. zostać próg frekwencji, od którego zależy ważność referendum. To kolejny projekt w ramach umowy programowej, którą liderzy obu formacji Paweł Kukiz i Jarosław Kaczyński podpisali na przełomie maja i czerwca.

30.10.2021

Sąd: Marsz Niepodlegości nielegalny, więc grupa "14 Kobiet z Mostu" ma zgodę na zgromadzenie 11 listopada

Samorząd terytorialny

Sąd polecił przywrócić grupie "14 Kobiet z Mostu" zgodę na zgromadzenie 11 listopada pomiędzy rondem Dmowskiego a Błoniami Stadionu Narodowego. To skutek prawomocnego uchylenia zgody na organizację zgromadzenia cyklicznego Marsz Niepodległości. Szef stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiada natomiast, że mimo decyzji dwóch sądów, przemarsz 11 listopada odbędzie się planową trasą.

30.10.2021

TK: 17 listopada rozprawa ws. przepisów o informacji publicznej z wniosku I prezes SN

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie wniosku I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej dotyczącego dostępu do informacji publicznej. W sześciu zarzutach I prezes SN kwestionuje m.in. przepisy, które, jej zdaniem, nie definiują konkretnie niektórych pojęć i w związku z tym w nieuprawniony sposób poszerzają rozumienie podmiotów, które są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej.

30.10.2021

TK zajmie się sprawą odwoływania komorników po ukończeniu 65. roku życia

Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny zbada zgodność z Konstytucją przepisu przewidującego odwoływanie komorników powyżej 65. roku życia. Sprawa jest już w wykazie tych do rozpatrzenia, na razie bez terminu. Wniosek w tej sprawie złożył na początku roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W jego ocenie rozumienie tego przepisu jako dyskryminacji ze względu na wiek jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

30.10.2021

Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej skierowany do uzgodnień

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Wprowadzenie nowego modelu organizacji i zarządzania opieką onkologiczną, który ma usprawnić organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie onkologii dorosłych - to cel skierowanego przez Ministerstwo Zdrowia do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

30.10.2021

Ubezpieczyciele podważają kosztorysy warsztatów - potrzebni niezależni rzeczoznawcy

Ubezpieczenia

Osoby naprawiające pojazdy po wypadkach coraz częściej mówią o cięciu przez ubezpieczycieli kosztorysów z warsztatów. W tej sytuacji bardzo przydałaby się instytucja niezależnego rzeczoznawcy w procesie likwidacji szkód z komunikacyjnego OC. Kilka lat temu postulat taki zgłaszał Rzecznik Finansowy, ale Ministerstwo Finansów uznało, że nie ma potrzeby zmieniać obecnych regulacji.

30.10.2021

Siedem tysięcy rur wlewa do rzek nie wiadomo co i od kogo

Samorząd terytorialny Środowisko

Aż 20 tysięcy różnego typu rur odprowadza do polskich rzek ścieki, wody opadowe i roztopowe - wynika ze spisu dokonanego przez Wody Polskie. Z tego prawie jedna trzecia nie ma stosownych pozwoleń wodnoprawnych lub nie można ustalić właściciela. Nie wiadomo też, co one do rzek wpuszczają. Wody Polskie chcą to sprawdzić i liczą na pomoc samorządów, ale ich kompetencje w tym zakresie są ograniczone.

30.10.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski