Upadły Getin Noble Bank windykuje frankowiczów, a ci skarżą się do UOKiK i UODO

Prawo cywilne Kredyty

Getin Noble Bank wzywa frankowiczów do zapłaty rat kredytów, a ci buntują się. Ślą skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Twierdzą, że windykacja narusza zbiorowe interesy konsumentów, żądają też usunięcia ich danych osobowych z Bankowej Informacji Kredytowej. Natomiast Związek Banków Polskich uważa, że prawo jest po stronie banku.

06.02.2023

SN odpowie na trzy pytania o wzajemność umów kredytu, ale osobno

Prawo cywilne Rynek i konsument Kredyty

Pytania prawne o wzajemność umów kredytów "frankowych", które trafiły do Sądu Najwyższego, nie będą połączone do wspólnego rozpoznania. Na odpowiedź oczekują trzy pytania w tej sprawie - dwa skierowały sądy, a jedno Rzecznik Finansowy. Rozpatrzenie pierwszej z tych spraw, która trafiła do SN jeszcze w 2021 r., Izba Cywilna zaplanowała w najbliższych dniach.

05.02.2023

Czy szkoła może decydować o ubiorze uczniów - RPO pyta kuratorów

Szkoła i uczeń

Kompetencje szkół w zakresie regulowania ubioru uczniów są niejasne - uważa rzecznik praw obywatelskich. Wątpliwości - jego zdaniem - rodzą m.in. wymagania co do elementów wyglądu ucznia lub uczennicy, które przez część osób są oceniane jako nadmierne ograniczenie ich wolności. RPO prosi kuratorów oświaty w całej Polsce o stanowisko oraz informację o takich skargach i ich rozpatrzeniu.

04.02.2023

Nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne nie zawsze do zwrotu

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Osoby, które pobrały świadczenie pielęgnacyjne za okres, w którym nie były do niego uprawnione i z tego tytułu muszą je zwrócić, a te, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej bądź zdrowotnej, mogą skorzystać z odpowiednich ulg w spłacie należności. A jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, to organ, który wydał decyzję w sprawie zwrotu, może umorzyć kwotę nienależnie pobranego świadczenia.

04.02.2023

Nowe zasady informowania o cenach w promocji nie zawsze sprawiedliwe

Rynek i konsument Prawo unijne

Obowiązujące od niedawna przepisy mają zwiększyć ochronę konsumentów, poprzez zapewnienie im wiedzy co do tego, czy obniżka ceny rzeczywiście ma charakter promocyjny, a nie pozorny. Część rynku podnosi jednak zastrzeżenia do słuszności takiego podejścia, wskazując, że w przypadku niektórych produktów zmiany cen są częste i uzależnione od czynników zewnętrznych.

04.02.2023

Tabliczka na domu, nadal obowiązkowa, ale już nie podświetlona

Samorząd terytorialny

Właściciel lub władający nieruchomością nadal będzie miał obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu. Nie będzie już musiał jej podświetlać – zakłada uchwalona przez Sejm ustawa deregulacyjna. Posłowie postanowili też, że od rady gminy będzie zależało, jakie informacje, oprócz numeru porządkowego, znajdą się na tabliczce.

04.02.2023

Kontakty z dziadkami - sąd ureguluje, jeśli nie da się inaczej

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Coraz częściej do sądów trafiają sprawy o uregulowanie kontaktów dziadków z wnukami. Zazwyczaj takie wnioski są uwzględniane, ale bywa, że wniosek podlega oddaleniu. Jak zauważają prawnicy, dla oceny zasadności wniosku znaczenie ma w szczególności to, czy dziecko chce kontaktów i czy w czasie spotkań ma odpowiednio zabezpieczone potrzeby.

04.02.2023

Podwójny limit ulgi dla niepełnosprawnych małżonków za wydatki na auto

Domowe finanse PIT Doradca podatkowy Niepelnosprawność

Małżonkowie, którzy mają orzeczenia o niepełnosprawności, oboje mogą skorzystać z odliczenia wydatków na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Prawo to przysługuje im nawet w przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymienione tylko jedno z nich. Konieczne jest jednak pozostawanie we wspólności majątkowej małżeńskiej.

04.02.2023

Klauzula sumienia i do widzenia - lekarz przed prawem do aborcji się obroni

Prawo karne Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Klauzula sumienia chroni lekarza przed sytuacją, gdy musiałby wykonać aborcję, mimo że jest sprzeczna z jego poglądami. Przepisy miały też chronić kobiety i umożliwić im terminację ciąży wtedy, gdy są ku temu legalne przesłanki. Tyle że to tylko teoria, bo o ile klauzula ma się dobrze, o tyle prawa pacjentek już nie do końca.

04.02.2023

2,5 mld zł z Funduszu Medycznego dla szpitali onkologicznych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zapewnienie bezpieczeństwa i troska o zdrowie wszystkich Polaków to priorytety dla rządu. Na samą Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 przeznaczymy 5,1 mld zł - powiedział w piątek w Gliwicach premier Mateusz Morawiecki. I zapowiedział konkurs dla szpitali onkologicznych, które otrzymają aż 2,5 mld zł dofinansowania z Funduszu Medycznego.

03.02.2023

TSUE: Niejasny wzorzec umowy ubezpieczenia z UFK może być nieuczciwą praktyką handlową

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne Ubezpieczenia

Zarówno zakład ubezpieczeń, jak i bank będący pośrednikiem ubezpieczeniowym, mogą ponosić odpowiedzialność za sprzedaż polisy, gdy wzorzec umowy grupowego ubezpieczenia na życie związanej z UFK, który nie pozwala konsumentowi przystępującemu do tej umowy grupowej zrozumieć charakteru i konstrukcji oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz związanego z nim ryzyka.

03.02.2023

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy partnerem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw

Rynek

Kancelaria prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy (TKP) została Partnerem strategicznym Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw (PSPP). Jednym z wskazanych wyzwań będzie dobór odpowiednich narzędzi LegalTech wspierających prace zespołów prawnych, a także dalsza optymalizacja – w zakresie zarządzania procesami oraz kosztami - współpracy pomiędzy kancelariami i prawnikami koordynującymi wewnętrzne zespoły prawne w przedsiębiorstwach.

03.02.2023

Budżet na 2023 rok podpisany przez prezydenta

Finanse publiczne

Prezydent 2 lutego podpisał ustawę budżetową na 2023 r. Zaplanowane dochody budżetu państwa wyniosą 604,5 mld zł, wydatki - 672,5 mld zł, a deficyt około 68 mld zł. Wzrost PKB ma spać do 1,7 proc., inflacja średnioroczna sięgnie 9,8 proc., a stopa bezrobocia na koniec roku ma wynieść 5,4 procent. Na obronę narodową przeznaczono blisko 100 mld zł oraz 30-40 mld zł z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

03.02.2023

Problemy żołnierskich uposażeń, prawa do urlopu i nadgodzin - RPO pisze do premiera i MON

Administracja publiczna Prawo pracy Wojsko

Żołnierze i funkcjonariusze służb mundurowych zgłaszają do Rzecznika Praw Obywatelskich problemy związane z waloryzacją kwoty bazowej swych uposażeń. RPO poprosił o stanowisko w tej sprawie premiera, bowiem regulacje te dotyczą żołnierzy i funkcjonariuszy podlegających różnym resortom. Innym problemem jest przeciążenie żołnierzy zadaniami.

03.02.2023

Rząd zapomniał o zamrożeniu cen gazu dla gastronomii

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że cukiernicy i piekarze będą mogli liczyć na zamrożenie cen gazu. W ulgach od rządu zabrakło jeszcze jednej branży, która dotkliwie odczuwa wzrost cen prądu i gazu. Chodzi o gastronomię. Północna Izba Gospodarcza apeluje, by i ją również objąć wsparciem.

03.02.2023

Firma po lupą UOKiK za łamanie prawa na pokazach handlowych

Rynek i konsument

Zaproszenia pod fałszywym pretekstem, wprowadzanie w błąd co do nagród, utrudnianie odstąpienia od umowy – zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów takie nieuczciwe praktyki mogła stosować firma Med Professional. Prezes Urzędu zdecydował o wszczęciu postępowanie przeciw tej spółce, a kara finansowa grozi także osobie nią zarządzającej.

03.02.2023

Wychowawca w ośrodkach dla młodzieży coraz częściej zastępuje pielęgniarkę

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii (MOS) i młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW) nie zatrudniają pielęgniarek, chociaż ich wychowankowie mają przepisywane leki, w tym psychotropowe, które powinni brać o stałych porach, w tym w nocy. Leki podają więc pedagodzy na podstawie wewnętrznych regulaminów placówek. Problem się nasila, bo zapotrzebowanie na MOS-y jest coraz większe i od coraz wcześniejszych lat dziecka.

03.02.2023

Pokrzywdzony przez pracownika uczelni powinien być stroną postępowania dyscyplinarnego

Prawo karne Szkolnictwo wyższe

Gdy na uczelni toczy się postępowanie dyscyplinarne, osoba pokrzywdzona działaniami nauczyciela akademickiego, studenta czy doktoranta nie ma statusu strony - według rzecznika praw obywatelskich należy to szybko zmienić. Podobnego zdania są posłowie opozycji - wskazują, że taki status ma osoba pokrzywdzona w postępowaniu dotyczącym radców czy adwokatów.

03.02.2023

Pracownicy walczą o odszkodowania za nierówne traktowanie w czasie pandemii

Prawo pracy

Powrót do biur i miejsc pracy sprawił, że pracownicy zaczęli rozmawiać między sobą i łatwiej było im zorientować się, że w czasie pandemii znaleźli się w grupie osób, które pracodawca pominął przy wypłacie premii rocznej, nagrody albo nie wysłał na szkolenie, na którym byli pozostali członkowie zespołu. Teraz ich sprawy o odszkodowania, a nawet o zadośćuczynienie, trafiają do sądów pracy. Zdaniem prawników, takich spraw może być coraz więcej.

03.02.2023

Podwyżki w samorządach - spłaszczające i demotywujące

Samorząd terytorialny Prawo pracy

Rząd od 1 marca chce podnieść wynagrodzenia pracowników samorządowych od 700 do 850 zł w zależności od kategorii zaszeregowania. Jednak zdaniem samorządowców, nowe przepisy tylko pogłębią proces spłaszczania stawek wynagrodzenia i będą działać demotywująco, skoro np. minimalne wynagrodzenie noszowego w szpitalu będzie wyższe niż minimalna stawka geodety powiatowego.

03.02.2023