Obowiązek publikacji informacji w rejestrze nie dla wszystkich spółek cywilnych

Spółki Prawo gospodarcze

Informacje o spółkach cywilnych mają być powszechnie dostępne w CEiDG, będzie to dotyczyło jednak tylko tych podmiotów, w których wspólnicy są przedsiębiorcami. Taka informacja pojawiła się w ramach odpowiedzi udzielanych w trakcie opiniowania. Resort rozwoju nie przychylił się do propozycji Ministerstwa Finansów, które proponowało, aby obowiązek objął całą strukturę.

21.02.2023

Nowe wykroczenia w ustawie lombardowej i "sądowe" uprawnienia KNF

Prawo cywilne

Zastrzeżenia prawników budzą nowe, bardzo wysokie kary grzywny za nieprzestrzeganie ustawy o działalności lombardowej. Stoją bowiem one w sprzeczności z kodeksem wykroczeń, który przewiduje za te same błędy grzywny - do 5 tys. złotych. Co więcej - kary wskazane w ustawie może orzec wyłączenie sąd, a projekt zakłada tu udział Komisji Nadzoru Finansowego. A kar za wykroczenia skarbowe nie określa się kwotowo.

21.02.2023

Przyrost naturalny pikuje, gminne becikowe go nie uratuje

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Tak źle z narodzinami nowych obywateli Polski nie było od zakończenia wojny. Trendu nie potrafią zatrzymać kolejne rządowe programy socjalne. W odwrocie jest gminne becikowe, a tam gdzie jest jeszcze wypłacane, kwoty zatrzymały się na tym samym poziomie. Niektóre gminy nawet zaostrzają kryteria. W końcu 2022 roku samorządowe becikowe wypłacało już tylko 79 gmin w Polsce.

21.02.2023

Jak kontrolować trzeźwość pracownika i nie naruszać przy tym jego godności?

Prawo pracy

Od dziś obowiązują przepisy umożliwiające pracodawcom kontrolowanie pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu i narkotyków. Ustawodawca, dopuszczając kontrolę w miejscu pracy, nie wskazał, jak ma ona dokładnie wyglądać. Nakazał jednak, by nie naruszała ona godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Prawnicy wskazują, by unikać kontroli przy osobach trzecich i nie komentować wyniku.

21.02.2023

Nadpłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne można odzyskać tylko przez miesiąc

PIT Rachunkowość Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Po dokonaniu rocznego rozliczenia PIT przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z tego prawa trudno jednak skorzystać. Polski Ład daje bowiem na złożenie wniosku tylko miesiąc od złożenia PIT – wbrew przepisom o przedawnieniu z ordynacji podatkowej. W przepisach jest też tajemniczy zapis o ostateczności rozpatrzenia wniosku.

21.02.2023

Kurator Nowak: Indoktrynacja na zajęciach dodatkowych

W polskich szkołach na zajęciach dodatkowych trwa kształtowanie dzieci według założeń agendy C40. Nie ma lex Czarnek, jest indoktrynacja ekoterrorystyczna - napisała w niedzielę na Twitterze małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. W ten sposób nawiązała do raportu C40 Cities, który dotyczy poziomu konsumpcji w największych miastach.

20.02.2023

Powiaty: Rady seniorów mogą powstać tam, gdzie nie ma takiej potrzeby

Samorząd terytorialny

Uchwalona przez Sejm ustawa wymusza na radach powiatów i sejmikach wojewódzkich powoływanie rad seniorów nawet wtedy, gdy nie istnieje rzeczywista potrzeba ich powołania – uważa Związek Powiatów Polskich. Proponuje więc takie brzemiennie przepisów, aby samorządy miały możliwość powołania rady, a nie przymus.

20.02.2023

Spada liczba Niebieskich Kart, a dzieci są coraz bardziej zagrożone przemocą

Prawo karne Prawnicy

Służby działają rutynowo i nie wykorzystują wszystkich możliwości, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo wtedy, kiedy to jest jeszcze możliwe. Sytuacja dzieci zagrożonych przemocą domową systematycznie się pogarsza. W 2021 roku służby musiały zabrać z rodzin 1335 dzieci, ponieważ groziło mi poważne ryzyko utraty zdrowia lub życia. Prawa dzieci nie są też przestrzegane w trakcie przesłuchań z ich udziałem.

20.02.2023

Dwie firmy ubezpieczeniowe pod lupą UOKiK za niedozwolone klauzule

Prawo cywilne Rynek i konsument

Spółki Generali Życie TU oraz TU Allianz Życie stosowały niedozwolone postanowienia umowne - stwierdził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes zakwestionował mechanizm pobierania przez Generali Życie opłat alokacyjnych w umowach ubezpieczenia na życie z ufk. W przypadku Allianz zastrzeżenia budziły niejasne klauzule modyfikacyjne umożliwiające podwyżki różnych opłat.

20.02.2023

Ministerstwo Finansów poprawia projekt dotyczący e-fakturowania

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur stanie się obowiązkowe 1 lipca 2024 roku. Resort finansów przygotował nową wersję projektu. Wiele aspektów zostało poprawionych zgodnie z propozycjami przedsiębiorców. Nadal jednak utrzymano pomysł objęcia obowiązkowym KSeF podmiotów zagranicznych posiadających w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności, co może być problematyczne dla nich samych oraz dla ich kontrahentów.

20.02.2023

Rozliczenia PIT za 2022 rok według nowej skali podatkowej

Domowe finanse PIT

Zasady ogólne opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych polegają na zastosowaniu skali podatkowej. W Polsce aktualnie - od 1 lipca 2022 roku - obowiązują dwie stawki 12 i 32 proc. Zastosowanie właściwej stawki uzależnione jest od wysokości uzyskanych dochodów w trakcie roku podatkowego. Kwota wolna od podatku wynosi natomiast 30 tysięcy złotych.

20.02.2023

Praca zdalna nieco mniej popularna - badanie Pracuj.pl

Rynek Prawo pracy

Wkrótce miną trzy lata od momentu wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce. Dziś wiemy, że znacząco wpłynęła ona na sposoby pracy Polaków. Jak wynika z najnowszych badań Pracuj.pl, modele zdalny i hybrydowy wciąż trzymają się mocno. Widoczna jest też jednak tendencja powracania do biur. 28 proc. pracujących Polaków deklaruje pracę w modelu zdalnym lub hybrydowym.

20.02.2023

Klinika hematologii we Wrocławiu z europejskim certyfikatem

Pacjent Opieka zdrowotna

Certyfikat potwierdzający europejskie standardy opieki nad dorosłymi chorymi na hemofilię i inne rzadkie skazy krwotoczne otrzymała Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przyznały go European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) oraz European Hemophilia Consortium (EHC). Dotąd certyfikaty miały dwa ośrodki z Warszawy.

20.02.2023

Poniedziałek ostatnim dniem dla przedsiębiorców na zmianę formy opodatkowania

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Do 20 lutego przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych mogą zmienić formę opodatkowania na ten rok i kolejne. Niektórzy także, w rocznym PIT, który złożą do końca kwietnia, będą mogli dodatkowo zmodyfikować sposób opodatkowania dochodów za ubiegły rok. Trzeba tu jednak zachować szczególną uwagę. Nie każdy może z tego prawa skorzystać.

20.02.2023

Rzecznik: Pacjent na wózku ma prawo do zważenia się

Pacjent Opieka zdrowotna Niepelnosprawność

Placówka medyczna powinna zapewnić pacjentowi z niepełnosprawnością możliwość dokonania pomiaru wagi ciała - przypomina Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Jeśli jest to możliwe, udzielając pomocy w skorzystaniu z klasycznej wagi, a w przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta to uniemożliwi, powinna zapewnić wagę platformową lub krzesełkową - zaznacza.  

20.02.2023

Samorządy chcą zmian w dystrybucji preferencyjnego węgla

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Węgiel

Większe limity węgla dla uprawionych mieszkańców, wydłużenie lub nielimitowanie ustawowego terminu dystrybucji, możliwość sprzedaży nadwyżki innym gminom lub też odkupienie węgla przez miejscowe składy po cenie sprzedaży mieszkańcom. Zdaniem wielkopolskich samorządów, takie zmiany w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych pozwoliłyby rozwiązać problem gmin z nieodebranym paliwem.

20.02.2023

Brak akceptacji noty korygującej nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki

Skoro w wystawionych fakturach błędnie wskazano numer NIP spółki, to dopuszczalne jest skorygowanie takiego błędu za pomocą not korygujących. Ponieważ sama nota w takim przypadku nie ma wpływu na wartość dokonanej transakcji, brak akceptacji noty nie skutkuje brakiem możliwości odliczenia VAT z faktury pierwotnej zawierającej błędny numer NIP nabywcy. Potwierdza to skarbówka.

20.02.2023

Mieszkanie za kredyt 2 proc. dla niektórych tylko po rozwodzie

Banki Kredyty

Rząd obiecuje, że jeszcze w wakacje będzie można kupić mieszkanie za kredyt z bardzo niskim oprocentowaniem, bo 2-procentowym. Okazuje się jednak, że projekt jest dziurawy. Odwołuje się  bowiem do szerokiego pojęcia gospodarstwa domowego z ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym. A to wyklucza z pomocy małżonków, którzy nigdy nie mieli nieruchomości, ale ich małżonek miał, nawet w dalekiej przeszłości.

20.02.2023

Dyrektywa unijna wymusi zmniejszenie różnic między zarobkami kobiet i mężczyzn

Administracja publiczna Prawo pracy Prawo unijne

Według Eurostatu, luka płacowa w Polsce wynosi 4,5 proc. Z kolei według Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn to 4,8 proc. na niekorzyść kobiet. Była ona generowana głównie przez sektor prywatny, w którym wynosiła 12,9 proc., podczas gdy w sektorze publicznym tylko 2,3 proc. Przygotowywana w UE dyrektywa ma poprawić sytuację w tym zakresie.

20.02.2023

Witamina wlana do żyły - naciąganie klientów i wielki biznes

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

"Kliniki", "instytuty" i "centra", które przekonują, że dzięki wlewom witaminowym wspomogą powrót do zdrowia, w tym nawet leczenie chorób onkologicznych czy alergii, żerują na naiwności klientów i ryzykują ich zdrowiem. Kontrola nad rynkiem tych usług pozostawia wiele do życzenia. Nie oznacza to jednak, że lekarze i pielęgniarki firmujący i wykonujący wlewy witaminowe, bez wskazań medycznych, nie ryzykują odpowiedzialnością zawodową. 

20.02.2023