Przemieszczenie mienia osobistego z Kataru do Polski zwolnione z VAT

VAT Doradca podatkowy

Osoba przesiedlająca się, podczas pobytu w państwie trzecim, wykorzystywała do osobistego użytku przemieszczane razem z nią rzeczy przez co najmniej sześć miesięcy przed zmianą miejsca zamieszkania. W takim samym celu będzie je wykorzystywać po powrocie do Polski. Tym sposobem spełnia jeden z kilku warunków zwolnienia przemieszczanego mienia osobistego z VAT.

27.04.2023

UOKiK ostrzega przed inwestowaniem w weksle

Rynek i konsument Domowe finanse

Firma dzwoni i proponuje alternatywną inwestycję na stały, zabezpieczony procent, z wypłacanymi regularnie odsetkami i zwrotem kapitału. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed takimi ofertami i przypomina, że w prawie nie istnieje pojęcie „weksla inwestycyjnego”. Zostało ono wymyślone przez przedsiębiorców na określenie kolejnego produktu umożliwiającego im pozyskanie kapitału.

27.04.2023

Cyberprzestępcy wykradli dane osobowe z poznańskiego magistratu

Administracja publiczna RODO

Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło zgłoszenie Urzędu Miasta Poznania w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych. Chodzi o usługę wysyłki na wskazane przez klientów numery komunikatów np. w związku z rezerwacją wizyt w urzędzie, czy powiadomieniem o odbiorze dokumentów. Według poznańskiego magistratu za sprawą stoją cyberprzestępcy.

27.04.2023

Pracodawca może ponieść koszty przejazdu pracownika na badania lekarskie

Prawo pracy BHP

Wymóg posiadania przez pracownika aktualnych badań lekarskich obciąża pracodawcę, ponieważ jest on odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy określają, że za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzaniem okresowych i kontrolnych badań, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Ponadto w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości, przysługują mu należności na pokrycie związanych z tym kosztów.

27.04.2023

Gminy inwestują w ledy, a oszczędności zjada opłata za energię bierną

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Samorządy nie chcą inwestować w modernizację nie swoich latarni ulicznych. Domagają się też ograniczenia opłaty z tytułu poboru mocy biernej pojemnościowej w oświetleniu ulicznym. Ta kosztowna opłata wygląda jak kara przedsiębiorstwa energetycznego dla tych, którzy inwestują w nowoczesne oświetlenie. Problem będzie narastał, bo lamp ledowych jest coraz więcej.

27.04.2023

Można złożyć korektę i odliczyć VAT od niektórych zakupów przed rejestracją firmy

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

VAT nie można odliczyć z faktur otrzymanych kilka miesięcy przed rejestracją firmy, kiedy podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego. Zmiana przeznaczenia zakupionych towarów i usług daje jednak prawo do odliczenia podatku. By z niego skorzystać, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Potwierdziła je właśnie Krajowa Informacja Skarbowa.

27.04.2023

Kancelaria odszkodowawcza zawiesza działalność - sytuacja klientów zależy od umowy

Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Kancelaria CERTO proponująca program "Ulga od długu" poinformowała o zawieszeniu działalności oraz że umowy zostaną wypowiedziane co spowoduje, że wpłaty, po potrąceniu należnego kancelarii wynagrodzenia za dotychczasowe usługi, będą zwrócone lub rozliczone. Sytuacja poszczególnych klientów może się jednak od siebie różnić.

27.04.2023

Rząd zgłasza odrzuconą ustawę jako projekt poselski - przepisy tego nie zabraniają

Zawody medyczne

Nie ma przepisów, które zakazywałyby ponownego złożenia w Sejmie odrzuconego projektu lub odrzuconej ustawy i doprowadzenia do jego uchwalenia. Taką praktykę stosuje ten rząd, stosowały też poprzednie – mówią konstytucjonaliści. Najnowszy przykład to ustawa o jakości w ochronie zdrowia, ale podobnie było niedawno m.in. z Lex Czarnek i zmianami w prawie o notariacie.

27.04.2023

Ochrona nazwy „organizator turystyki” to za mało do zwalczenia szarej strefy

Turystyka Rynek i konsument

Projekt ustawy wprowadzającej szereg zmian w przepisach dotyczących przedsiębiorców przewiduje też znowelizowanie ustaw dotyczących prawa turystycznego. Jedną z istotniejszych ma być wzmocnienie ochrony nazwy "organizator turystyki", dzięki której turyści mają być zabezpieczeni przed wprowadzaniem w błąd. Eksperci oceniają jednak, że to za mało - a istotniejszych kwestii w ogóle w projekcie nie poruszono.

27.04.2023

Matura w kolizji z kwalifikacją wojskową, ale armia uspokaja

Zarządzanie oświatą Wojsko

Nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera? – zastanawiają się maturzyści, oburzeni faktem, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa zbiega się z ich egzaminami. Choć za niestawienie się grozi grzywna to – jak uspokaja wojsko – policja nikogo z egzaminu wyciągać nie będzie. Matura jest uzasadnioną przyczyną niestawienia się na kwalifikację, ale nie należy jednak wezwania ignorować.

27.04.2023

Po nowelizacji kodeksu więcej obowiązków informacyjnych dla pracodawców

Prawo pracy Prawo unijne

Obowiązująca od 26 kwietnia nowelizacja Kodeksu pracy to kolejne wyzwanie dla pracodawców, którzy muszą przekazywać pracownikom więcej informacji o warunkach zatrudnienia. I nie chodzi tylko o to, że liczba takich informacji wzrosła z 5 do 13, ale także o ich szczegółowość oraz brak wytycznych do ich sporządzania, czy wręcz wzorów.

27.04.2023

Regina Skibińska laureatką Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego

Prawo gospodarcze

Regina Skibińska, dziennikarka współpracująca z Prawo.pl (fot.) jest laureatką tegorocznej tegorocznej Nagrody Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska. Jury doceniło ją za artykuł "WIBOR - mechanizm kontrowersyjny, dla banków korzystny", który jest częścią cyklu dotyczącego m.in. prawnych konsekwencji i problemów związanych z likwidacją tego wskaźnika dla banków i kredytobiorców.

26.04.2023

Polskie Forum HR promuje HR Tech

Prawo pracy HR Nowe technologie

Polski rynek pracy jest obecnie bardzo wymagający. Wśród największych wyzwań branży usług HR wymienić można pozyskiwanie właściwych kandydatów oraz utrzymanie ich w procesie rekrutacji. Jak wynika z badania Gi Group Holding, 36,6 proc. firm planuje optymalizację swoich procesów jako sposób na zminimalizowanie skutków pogorszenia się sytuacji ekonomicznej.

26.04.2023

NIK: Nieprecyzyjne przepisy powodują chaos przestrzenny w gminach

Samorząd terytorialny Budownictwo

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie są uaktualniane latami, plany miejscowe pokrywają mniej niż 1/3 kraju, a podstawową rolę w procesie gospodarowania przestrzenią pełnią w gminach decyzje o warunkach zabudowy wydawane dla pojedynczych działek. Efekt? Brak spójnego gospodarowania przestrzenią, rozproszenie zabudowy, uszczuplenie terenów zielonych i straty finansowe.

26.04.2023

W nowych przepisach na fundacje rodzinne czyha podatkowa pułapka

CIT PIT Doradca podatkowy Małe i średnie firmy

Albo od ukrytego zysku, albo z tytułu nieodpłatnych świadczeń – tak czy inaczej fundacja rodzinna zapłaci dodatkowy podatek dochodowy. Wszystko przez ostatnią nowelizację przepisów, zmieniającą regulacje, które nawet nie weszły jeszcze w życie. Osoby zarządzające fundacjami rodzinnymi od 22 maja br. będą miały duży problem – dotyczący także cen transferowych.

26.04.2023

Uchylanie się od naprawienia szkody będzie drogo kosztować - nawet 5 lat więzienia

Wymiar sprawiedliwości

Od października będzie obowiązywać nowy typ przestępstwa, polegający na uchylaniu się od wykonania orzeczonego przez sąd na rzecz pokrzywdzonego lub osoby dla niego najbliższej, za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, środka kompensacyjnego. Chodzi o obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo nawiązki. Grozić ma za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

26.04.2023

Wspólny przedstawiciel w spółce jak zarządca sukcesyjny - rząd szykuje zmiany

Spółki Prawo gospodarcze

Resort rozwoju chce szczegółowo uregulować zasady dotyczące pełnienia funkcji wspólnego przedstawiciela w spółkach handlowych. Nowe regulacje mają z jednej strony zabezpieczać interesy wspólników mniejszościowych, z drugiej - umożliwić działanie nawet w przypadku braku jednomyślności. Prawnicy uważają, że zmiany są konieczne, ale przepisy powinny być skonstruowane mniej kazuistycznie.

26.04.2023

Zegar bije, samorządowcy muszą złożyć oświadczenia majątkowe

Samorząd terytorialny Wybory

Coroczne oświadczenie majątkowe zobowiązani samorządowcy składają – co do zasady – do 30 kwietnia danego roku, ujawniając w nim stan swojego majątku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W tym roku 30 kwietnia, a więc ostatni dzień terminu na złożenie oświadczenia majątkowego, przypada w niedzielę. Czy ma to jakieś znaczenie dla biegu terminu na złożenie oświadczenia majątkowego?

26.04.2023

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: Potrzebne lepsze przepisy zapobiegające krzywdzeniu dzieci

Zarządzanie oświatą

Aż 7 proc. dzieci doznało wykorzystania seksualnego, co oznacza, że w przeciętnej klasie średnio dwóch uczniów ma takie doświadczenie - podkreśla Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Chce, by zmiany legislacyjne zapewniające dzieciom lepszą ochronę, były priorytetem przyszłego parlamentu. Swoje propozycje przekazała we wtorek do Sejmu.

25.04.2023

Pilotaż terapii dzieci uzależnionych od internetu będzie przedłużony

Opieka zdrowotna

O rok, czyli do 30 czerwca 2024 roku, zostanie przedłużony pilotażowy program terapii dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. We wtorek opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie. Program pilotażowy jest realizowany w 12 ośrodkach. Pierwsza umowa zawarta została pod koniec grudnia 2021 r.

25.04.2023