Unia stawia na niskoemisyjne autobusy

Środowisko

W Brukseli, podczas posiedzenia unijnego Komitetu Regionów, przedstawiciele europejskich miast i regionów podpisali deklarację dotyczącą wdrażania na szeroką skalę alternatywnie napędzanych...

14.07.2017

Więcej szkoleń w izbach radcowskich

Kończy się termin na wywiązanie się z obowiązku szkoleniowego u radców. Cykl szkoleniowy 20152017 zostanie zamknięty 31 grudnia 2017 r. Im bliżej końca roku - przypomina Rzeczpospolita.

14.07.2017

UE stawia na niskoemisyjne autobusy miejskie

Samorząd terytorialny

W Brukseli, podczas posiedzenia unijnego Komitetu Regionów, przedstawiciele europejskich miast i regionów podpisali deklarację dotyczącą wdrażania na szeroką skalę alternatywnie napędzanych...

14.07.2017

KRS: kradzież powyżej 500 zł przestępstwem

Przyjęta przez projektodawcę graniczna kwota 400 zł jest zbyt niska w odniesieniu do ogólnego poziomu zamożności społeczeństwa i społecznej szkodliwości tego rodzaju czynów i wskazane byłoby...

14.07.2017