Resort finansów na tropie pustych faktur

Dochody budżetu państwa z tytułu VAT za dziesięć miesięcy 2017 roku wzrosły o 21,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. MF zapowiada kolejne działania uszczelniające system...

03.01.2018

Zameldowanie bez konieczności wizyty w urzędzie

Samorząd terytorialny

Uruchomiony przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji e-meldunek, to usługa umożliwiająca zameldowania się na pobyt stały, jak i czasowy bez konieczności...

03.01.2018

KE: nie zmieniamy stanowiska ws ustaw o KRS i SN

Prawne stanowisko KE w sprawie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym się nie zmieniło; szef KE Jean-Claude Juncker chce rozmawiać o tych ustawach z...

03.01.2018

Obowiązują już nowe warunki techniczne

Budownictwo

1 stycznia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Główne zmiany dotyczą budowy na granicy działki, stanowisk...

03.01.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski