Komisja Europejska skierowała skargę do TSUE 10 października 2019 roku. Argumentowała to ochroną sędziów przed kontrolą polityczną. Jak uzasadniała wówczas - nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej SN, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym. KE wystąpiła do TSUE o zajęcie się sprawą w trybie przyspieszonym, ale jej wniosek dotychczas nie został uwzględniony.

Start 9 marca o 9.30

Wysłuchanie stron rozpocznie się o godz. 9.30 i odbędzie się przed Wielką Izbą Trybunału Sprawiedliwości UE. Podczas wysłuchania strony sporu będą mogły przedstawić swoje argumenty. Decyzję TSUE poznamy w ciągu kilku dni.

Polska przekazała w połowie lutego do TSUE odpowiedź w sprawie wniosku KE o środki tymczasowe dotyczące Izby Dyscyplinarnej SN - wniosła w niej o odrzucenie wniosku. Ponadto polski rząd zwrócił się do Trybunału o przesłuchanie w charakterze świadków sędziów Izby Dyscyplinarnej SN.

Czytaj też:  TSUE nie przesłucha sędziów Izby Dyscyplinarnej >

W piśmie przesłanym do TSUE Polska podnosi, że wniosek KE o zastosowanie środków tymczasowych jest oczywiście niedopuszczalny, ponieważ wnioskowane środki zmierzają do zawieszenia jednej z izb konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Sąd Najwyższy, oraz do niedopuszczalnej ingerencji w wewnętrzną organizację Sądu Najwyższego.

Polska w swej odpowiedzi zwraca również uwagę że wnioskowane środki są rażąco sprzeczne z zasadą nieusuwalności sędziów, a ponadto nie mają one na celu zapewnienia pełnego wykonania przyszłego wyroku.

24 stycznia TSUE poinformował, że KE złożyła wniosek do Trybunału o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli TSUE uzna wniosek, Izba Dyscyplinarna SN zostanie zawieszona.

KE nie wniosła o ewentualne kary finansowe. Zastrzegła jednak sobie możliwość ich zastosowania w przypadku, gdyby Polska nie zastosowała się do środków tymczasowych, jeśliby zostały nałożone.

W składzie wielkiej izby TSUE obraduje na żądanie państwa członkowskiego albo instytucji, które są stroną w postępowaniu, a także w sprawach szczególnie ważnych lub skomplikowanych. Inne sprawy są rozpatrywane przez izby złożone z pięciu lub trzech sędziów. Prezesi izb złożonych z pięciu sędziów wybierani są na trzy lata, a prezesi izb złożonych z trzech sędziów - na rok.