- Systematyczna edukacja o bezpieczeństwie ruchu drogowego, efektywna, dobrze przygotowana merytorycznie, a zarazem ciekawa dla odbiorcy, jest jednym z filarów poprawy bezpieczeństwa. Postawialiśmy sobie ambitne zadanie podniesienia poziomu wiedzy o brd w społeczeństwie, bo to wymiernie przekłada się na wzrost bezpieczeństwa. Szkolenia dla nauczycieli pozwolą na wsparcie systemu edukacji, dzięki czemu uczniowie zyskają wiedzę o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz jak bezpiecznie w nim uczestniczyć – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

Wrocław: Wojewoda rekomenduje rezygnację z wycieczek szkolnych>>

 

Szkolenia stacjonarne i w formie e-learningu

Realizacja projektu ma sprawić, że nauczyciele zostaną wyposażeni w najnowszą wiedzę i narzędzia do prowadzenia zajęć z bezpieczeństwa ruchu drogowego. W szkoleniach będą mogli wziąć udział nauczyciele kształcący dzieci i młodzież na każdym etapie nauki. Dzięki projektowi nastąpi podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli, związanych z prowadzeniem zajęć przygotowujących uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowego.

 

- Dzięki staraniom KRBRD powstanie nowe, ogólnopolskie narzędzie edukacyjne dla nauczycieli. Przed nami wciąż bardzo wiele pracy na rzecz edukacji uczniów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Nowe narzędzie będzie z pewnością niezmiernie pomocne i chętnie wykorzystywane przez kadrę nauczycielską. Liczę na to, że projekt będzie platformą ułatwiającą pracę na rzecz podnoszenia stanu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego w szkołach – zaznaczył sekretarz KRBRD Konrad Romik.

 

Zakres projektu obejmuje:

  • wdrożenie zintegrowanej platformy e-learningowej wiedzy o brd; 
  • opracowanie materiałów szkoleniowych dopasowanych do problematyki brd i odbiorców oraz zapewnienie stałego dostępu do nich;
  • organizację ogólnopolskich seminariów dla nauczycieli z zakresu obsługi systemu, wiedzy o zagadnieniach problemowych oraz wykorzystywania materiałów szkoleniowych;
  • prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dot. realizacji projektu;
  • ewaluację szkoleń, działania w Internecie w celu popularyzacji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

 

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń stacjonarnych dla ok. 1700 nauczycieli w 16 województwach oraz przeszkolenie ok. 12 tys. osób za pośrednictwem platformy e-learningowej.