UOKiK sprawdza firmę Brother

Prawo gospodarcze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że firma Brother nadzorowała, by ceny detaliczne jej drukarek nie były niższe od sugerowanych. Spółka mogła też dyscyplinować sklepy, które chciały...

11.10.2018

Zalewska: Pensja nauczyciela coraz wyższa

Talent i entuzjazm młodzieży ukierunkowany przez oddanych swojej misji edukacyjnej nauczycieli pozwalają wierzyć w powodzenie rozwoju Polski ambitnej i innowacyjnej - mówiła minister Anna Zalewska...

11.10.2018

We Wrocławiu o wyzwaniach i problemach kuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Kurator to oczy i uszy sądu. Informacje, które przekazuje sędziemu są często podstawą właściwego orzeczenia. Cenimy was za mądrość i zaangażowanie - mówił prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Maciej...

11.10.2018

Edukacja prawna w Sądzie Najwyższym

Zarządzanie oświatą

Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” zaprasza uczestników V Kongresu Edukacja i Rozwój na zajęcia dotyczące projektów edukacji prawnej organizowanych w całym kraju we współpracy ze środowiskiem...

11.10.2018

Studenci toną w długach

Dla studenta

Studenci są coraz bardziej zadłużeni. W ciągu pięciu ostatnich lat zadłużenie studentów wzrosło dwukrotnie - kwota zaległości opiewa już na 16 mln złotych. Na spłatę prawie dwóch trzecich tej kwoty...

11.10.2018

Nowa ustawa pozwoli na karanie firm

Prawo gospodarcze

Do wytoczenia procesu nieuczciwej spółce wystarczy prokuratorskie ustalenie, że doszło w niej do popełnienia przestępstwa. Nie będzie już wymogu wcześniejszego prawomocnego skazania przedstawiciela...

11.10.2018

miniPortal zamówień publicznych już bez tajemnic

Zamówienia publiczne

Zamawiający i wykonawcy mogą już sprawdzić jak działa miniPortal - narzędzie do składania ofert oraz elektronicznej komunikacji. Od 18 października skończy się era papieru w przetargach powyżej...

11.10.2018

Szkoła sztuk pięknych tylko do 2022 r.

Kadry w oświacie

Ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych będą funkcjonować tylko do 1 września 2022 r. Resort kultury określi nowe zasady ich przekształcania. Jest już projekt rozporządzenia w tej sprawie.

11.10.2018

ZUS każe lekarzom płacić za nienależne zasiłki pacjentów

Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych żąda od lekarzy wystawiających zwolnienia, aby zwracali zasiłki chorobowe, nienależnie pobrane przez pacjentów. To nowa polityka ZUS, którą krytykują zarówno lekarze,...

11.10.2018

NFZ przypomni o wizycie SMS-em

Opieka zdrowotna

Narodowy Fundusz Zdrowia ma przypominać pacjentom SMS-em o wyznaczonym terminie wizyty i umożliwić jej odwołanie. Taki system ma zacząć działać w połowie przyszłego roku. Do tego czasu mają też...

11.10.2018

Raport: Większość sędziów odczuwa polityczne naciski

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

15 proc. sędziów spotkało się już z bezpośrednimi naciskami politycznymi, a 90 proc. uważa, że praworządność jest w Polsce zagrożona. Zaledwie 3 proc. sędziów uznaje, że instytucje po reformach rządu...

10.10.2018

Sędzia Żurek skarży swoją prezes o mobbing

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie złożył pozew przeciwko prezes tego sądu Dagmarze Pawełczyk–Woickiej, w którym domaga się w nim m.in. zaprzestania stosowania mobbingu wobec niego.

10.10.2018