Konkurs dla firm

Pół roku temu ZUS ogłosił konkurs dla firm, które miały pomysł na projekty, których realizacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracowników.  Na przełomie lipca i sierpnia 2018 r., projekty nadesłało ponad dwa tysiące firm z całego kraju. Po weryfikacji pomysłów, pod koniec grudnia ZUS przedstawił listę rankingową projektów, które mają szansę na pieniądze z ZUS.

- Obecnie kończymy podpisywanie umów z pracodawcami, którzy spełnili kryteria do refundacji części kosztów poniesionych na poprawę bezpieczeństwa pracy. Większość firm już umowy podpisała i może zacząć realizować projekty – poinformowała Iwona Kowalska-Matis z ZUS.

Zakład wyjaśnia, że poziom dofinansowania projektów inwestycyjnych bądź doradczo-inwestycyjnych, zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, mierzonego ilością pracowników zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Dla przykładu na 47 zatwierdzonych wniosków z Dolnego Śląska rekomendację uzyskało 21 mikroprzedsiębiorstw (1-9 zatrudnionych), 15 małe podmioty (10-49 pracowników) oraz 8 średnich pracodawców tj. takich, którzy zatrudniają do 249 osób.  

 


Pracodawcy planują złagodzić obciążenia fizyczne pracowników

Główne parametry, na które planują poprawić pracodawcy to złagodzenie obciążenia fizycznego pracowników, redukcja wpływu czynników chemicznych i pyłów oraz poprawa niewłaściwego oświetlenia elektrycznego. - Stąd najczęstsze działania zawarte w zgłoszeniach konkursowych dotyczyły instalacji systemów wentylacyjnych, oświetlenia czy zakupu wózków widłowych. Dofinansowanie ZUS dostanie też wiele projektów w budownictwie, transporcie czy przetwórstwie przemysłowym. ZUS realizuje program wsparcia dla firm już od 2013 r., a przedsiębiorcy coraz chętniej z niego korzystają, co widać po rosnącej liczbie zgłaszanych wniosków - wyjaśniała Iwona Kowalska-Matis.

 

Od pierwszej edycji z 2013 r. do początku 2019 r. Zakład podpisał prawie 4 tys. umów na refundację kosztów poprawy higieny pracy z pracodawcami wielu branż. Kowalska-Matis zwróciła uwagę, że oprócz Centrum Dofinansowania Płatników w opolskim ZUS-ie, wnioski od pracodawców z pozostałych regionów przyjmowały i opiniowały komórki w oddziałach ZUS w Bydgoszczy Jaśle, Olsztynie i Ostrowie Wielkopolskim. W zależności od regionu liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania wahała się od 80 do ponad 140.

Czytaj też: ZUS wysyła listy do przedsiębiorców >>>