Na stronie NBP pojawiła się informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto osiągniętego w 2018 r. na stanowisku: dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej), zastępcy dyrektora oddziału okręgowego, zastępcy dyrektora departamentu oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy. NBP zaznacza, że w ten sposób realizuje postanowienia nowelizacji ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 22 lutego 2019 roku.

Tabela zawiera 126 pozycji i przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto, na które składa się pensja zasadnicza, chorobowe, zasiłki, premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na najwyższe zarobki może liczyć dyrektor departamentu komunikacji i promocji - 49 563 zł. Obecnie funkcję tę pełni Martyna Wojciechowska, od której zaczęło się zainteresowanie płacami w NBP. Drugie miejsce na liście płac zajmuje dyrektor departamentu prawnego. Obecnie funkcję tę pełni Dorota Szymanek, która w 2018 roku zarabiała przeciętnie 47 331 zł. Na trzeciej pozycji jest dyrektor departamentu innowacji finansowych. Obecnie stanowisko to zajmuje Robert Jagiełło. W 2018 r. zarobił 44 971 zł. Dyrektor gabinetu prezesa - to stanowisko zajmuje Kamila Sukiennik - zarobił w ubiegłym roku 42 760 zł, co daje piąte miejsce w zestawieniu.

Informacja o wynagrodzeniach w NBP
   Tutaj można pobrać pełną informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w NBP >>

Zgodnie z przepisem przejściowym, publikacja informacji o wynagrodzeniach na określonych stanowiskach za lata poprzednie, w tym lata 2016, 2017 i 2018 r. miała nastąpić w ciągu 30 dni od dnia wejścia ustawy w życie. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 26 lutego. a obowiązuje od środy 27 lutego. NBP zapowiada, że pozostałe informacje zostaną podane w terminie późniejszym przewidzianym ustawą. Chodzi tu o informacja o wysokości wynagrodzeń prezesa, wiceprezesów, członków Zarządu NBP. Opublikowana informacja ich nie zawiera.