Inwestor może być zobowiązany do zapłaty podwykonawcy

Zamówienia publiczne

Jeśli wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy lub pomniejszył to wynagrodzenie bez podstawy prawnej, inwestor będzie nadal związany solidarną odpowiedzialnością z wykonawcą za jego zapłatę...

12.03.2018

Wraca temat opłaty za wjazd do strefy niskiego transportu

Samorząd terytorialny

W przyjętym przez komitet stały Rady Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o biopaliwach znalazł się zapis modyfikujący ustawę o elektromobilności. Zgodnie z nim opłata za wjazd do strefy niskiego...

12.03.2018

RPO: szkoły stracą prawo do instalowania kamer

Wiele podmiotów publicznych - w tym szkoły - dziś stosujących monitoring wizyjny na podstawie uzasadnionego interesu administratora, po 25 maja 2018 r. będzie musiało tego zaprzestać - ostrzega...

12.03.2018

MZ pracuje nad projektem Narodowego Instytutu Onkologii

Projekt koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii ma powstać najpóźniej do końca czerwca; minister zdrowia Łukasz Szumowski powołał zespół, który ma się tym zająć....

12.03.2018

MEN apeluje o zwracanie uwagi na ciężkie tornistry

Chcemy uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków, a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci - pisze...

12.03.2018

Premier zdymisjonował wiceministra nauki

Nawet coś, co dobrze działa, to trzeba tak zrobić i to jest nasza aspiracja, to jest nasza ambicja - podkreślił premier Mateusz Morawiecki, dymisjonując 17 wicemistrów. w tym jednego z MNiSW.

12.03.2018

Dwóch wiceministrów zdrowia traci stanowiska

Dwie osoby z kierownictwa resortu zdrowia - wiceministrowie Piotr Gryza i Marek Tombarkiewicz zostało w poniedziałek odwołanych przez premiera. To element szerszej akcji zmniejszania liczebności...

12.03.2018

Pracodawcy przekażą do ZUS więcej informacji

Ubezpieczenia społeczne

1 stycznia 2019 roku wejdzie w życie ustawa, która skróci do 10 lat okres przechowywania u pracodawców dokumentów zatrudnionych. To pozwoli ograniczyć koszty działalności, ale jednocześnie rozszerzy...

12.03.2018

Nie trzeba będzie składać deklaracji VAT

Dane, które przesyłają przedsiębiorcy za pośrednictwem JPK_VAT są na tyle obszerne, że w Ministerstwie Finansów rozpoczęły się prace, które mają doprowadzić do likwidacji przekazywania deklaracji VAT...

12.03.2018

KE: będą wspólne przepisy dla rynku obligacji

Komisja Europejska przedstawiła w poniedziałek projekty regulacji, które mają zmniejszyć bariery pomiędzy państwami unijnymi w obrocie instrumentami na rynkach finansowych. Zyskać mają podmioty...

12.03.2018

85 tys. podejrzanych faktur z JPK_VAT

Do resortu finansów w lutym wpłynęło 650 mln faktur. Część z nich będzie wymagała dodatkowej weryfikacji. MF przeprowadzi w tym zakresie kontrole a przedsiębiorcy dostaną e-maile lub SMS o...

12.03.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski