Na stronach Sejmu pojawił się już tekst uchwalonej w zeszłym tygodniu ustawy zmieniającej m.in. regulacje dotyczące raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR).

Zobacz: Sejm uchwalił przepisy mające uszczelnić system podatkowy  >>
 

Przewiduje ona zmiany dotyczące dokończenia transpozycji dyrektywy MDR w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Zawiera również przepisy doprecyzowujące regulacje dot. informacji o schematach podatkowych. Dyrektywa MDR dotyczy obowiązku przekazywania organom podatkowym państw członkowskich informacji o schematach podatkowych realizowanych przez zarejestrowane w Polsce firmy. Implementacja tej dyrektywy została podzielona na dwa etapy, z których pierwszy wszedł w życie 1 stycznia 2019 r. wraz z ustawą wprowadzającą w Polsce obowiązek raportowania o krajowych i międzynarodowych schematach podatkowych.

Zobacz procedurę w LEX: Sposób przekazywania informacji o schematach podatkowych >

Zmiany w podpisywaniu dokumentów

- Cieszy fakt, że prawodawca stara się słuchać głosów biznesu i doradców – przynajmniej częściowo. Wyrazem tego jest zmiana zasad podpisywania informacji o skorzystaniu ze schematu podatkowego MDR-3 – mówi Gniewomir Parzyjagła, radca prawny i menedżer w MDDP.

Zobacz procedurę w LEX: Wewnętrzna procedura przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych >

Dotychczasowe przepisy zobowiązywały do podpisania tej informacji cały zarząd osoby prawnej niezależnie od sposobu jej reprezentacji, a dowód podpisania miał być przesłany szefowi KAS przez jednego z członków zarządu. Znowelizowane przepisy przewidują natomiast podpisywanie tej informacji przez osobę upoważnioną do reprezentacji osoby prawnej lub spółki osobowej. Jak podkreśla Gniewomir Parzyjagła, ustawodawca wysłuchał również głosu przedsiębiorców i doregulował kwestię podpisywania MDR-3 przez przedsiębiorcę zagranicznego działającego w formie oddziału. Informacja ta ma być podpisywana przez  osobę upoważnioną do reprezentacji takiego przedsiębiorcy w oddziale.

 


- Niestety, ustawodawca nie poszedł o krok dalej i wprost wskazał, że informacja MDR-3 nie może być podpisana przez pełnomocnika – tu nic się nie zmieniło – podkreśla ekspert. Uchwalona ustawa nadal zawiera regulacje dotyczące unieważnienia wydanych przed 1 lipca 2020 roku numerów schematów, które były nadane schematom podatkowym transgranicznym. Jednocześnie ustawodawca nałożył na podatników obowiązek ponownego zgłoszenia schematów transgranicznych, w których pierwszej czynności dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 do 30 czerwca 2020. Obowiązek ten będzie obejmował zarówno promotorów, jak i korzystających oraz wspomagających. Ekspertów niepokoją również stosunkowo nieodległe terminy tego zgłoszenia - 31 lipca dla promotorów, 16 sierpnia dla korzystających i 31 sierpnia dla wspomagających.

Zobacz również: Podatnicy mogą być zmuszeni ponownie raportować te same schematy podatkowe >>