Z informacji ogłoszonych przez resort finansów wynika, że szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło:

  • dochody 129,6 mld zł, tj. 29,8 proc.,
  • wydatki 148,5 mld zł, tj. 34,1 proc.,
  • deficyt 18,9 mld zł.

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 r.

W okresie czterech pierwszych miesięcy 2020 r. dochody budżetu państwa były niższe o 0,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – kwiecień 2019 r. o ok. 8,7 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 1,7 proc. r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 10,9 proc. r/r (tj. ok. 2,2 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były niższe o 28,9 proc. r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 1,4 proc. r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 1,5 proc. r/r (tj. ok. 22,9 mln zł).

 


Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. wyniosło natomiast 148,5 mld zł, tj. 34,1 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (130,0 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,5 mld zł, tj. 14,2 proc., głównie z tytułu przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 2,5 mld zł), subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,3 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. Jak tłumaczy MF, wyższe wykonanie wydatków wynika także z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Jednocześnie wydatki z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE były niższe o 0,4 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zaś wydatki na obsługę długu skarbu państwa ukształtowały się na zbliżonym poziomie do wydatków w okresie styczeń- kwiecień 2019.

Zobacz również: Mechanizm wyjścia i powrotu do stosowania reguły wydatkowej przyjęty przez rząd >>