We wtorek 19 maja Polski Funduszu Rozwoju wydał komunikat w sprawie zasad opodatkowania subwencji finansowych udzielanych w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.  Wynika z niego jasno, że sama subwencja przychodem nie jest, ale umorzona część już tak. Wczoraj podobny komunikat wydało Ministerstwo Finansów.

Czytaj również: PFR uzupełnia informacje w sprawie tarczy finansowej >>

 

Co nie jest przychodem

Według PFR  przedsiębiorcy nie zaliczają kwoty subwencji do przychodów. Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca może korzystać z całej kwoty finansowania - podkreśla PFR. Tak samo mają traktować zwrot subwencji. Dopiero koszty sfinansowane z subwencji kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach.

Co jest kosztem

- Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie subwencji finansowej - pisze PFR. 

Co będzie przychodem

Za to obecnie wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek, zalicza się do przychodów. Jak pisze PFR subwencja finansowa z PFR od strony formalnej odpowiadają pożyczkom, dlatego jej umorzenie stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, a zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Jednocześnie PFR nie wyklucza zamian. Wskazuje na możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń - takie rozwiązanie będzie analizowane we współpracy z Ministerstwem Finansów. Ten resort poinformował wczoraj z kolei, że pracuje nad takim rozwiązaniem. Z kolei MF wyjaśnia, że obecna interpretacja opodatkowania tarczy finansowej wynika z:

  • art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) i ust. 4 pkt 1, art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
  • art. 14 ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych