Po ponad miesiącu oczekiwania Komisja Europejska zaakceptowała tarczę finansową PFR dla dużych firm w postaci pożyczek płynnościowych wartą 10 mld zł. Dzięki temu przedsiębiorcy za będą mogli składać wnioski o dwuletnie pożyczki w maksymalnej wysokości do 1 mld zł na pokrycie bieżących płatności. W nocy w poniedziałek 25 maja 2020 roku Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, napisał na Twitterze, że Polska czeka jeszcze dwie zgody na pożyczki preferencyjne i instrumenty kapitałowe, każdy element warty po 7,5 mld zł.

- Trwają prace i jest szansa na start całego programu już 1 czerwca - podkreślił szef PFR. I dodał, że pomogły rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, wsparcie wicepremier i minister rozwoju Jadwigi Emilewicz oraz apele przedsiębiorców i NSZZ Solidarność. Rząd program tarczy finansowej wart w sumie 100 miliardów złotych premier ogłosił 9 kwietnia.  Komisja Europejska najpierw zaakceptowała program dla małych i średnich przedsiębiorstw wart 50 miliardów złotych. PFR uruchomił tarczę MŚP ogłosił 29 kwietnia, a do 25 maja przelał na konta 182 tys. firm już 35 miliardów złotych.

Czytaj  więcej o Tarczy finansowej PFR >>

 

Tarcza dla dużych firm

Z informacji umieszczonych na stronie PFR jeszcze przed notyfikacją tarczy finansowej wynika, że jest ona dla dużych firm, czyli zatrudniających ponad 250 osób lub których obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mil euro, w ujęciu skonsolidowanym;, ma mieć wartość 25 mld zł. Składa się na nią:

 • Tarcza płynnościowa  w postaci finansowania płynnościowego o wartości 10 mld zł;
 • Tarcza finansowa w postaci finansowania preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł;
 • Tarcza kapitałowa w postaci finansowania inwestycyjnego o wartości 7,5 mld zł.

Zatrudnienie liczone jest w grupie kapitałowej. Tyle, że w komunikacie KE, czytamy, że tarcza płynnościowa będzie również dostępna dla niektórych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zarejestrowanych w Polsce, które będą się kwalifikować na podstawie kryteriów określonych przez Polskę.

Czytaj w LEX: Tarcza Antykryzysowa - ochrona firm i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa >

Firma może ubiegać się o pomoc, jeśli  spełniają jeden z poniższych warunków:

 • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży), o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.
 • utraciła zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25 proc. należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • są uczestnikami Programów Sektorowych w związku z COVID-19;

Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorstwo musi posiadać rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jego główny beneficjent rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych”. Jak wyjaśnia jednak Katarzyna Lisowska, radca prawny z kancelarii GESSEL, beneficjenci będący polskimi rezydentami, których dominującymi wspólnikami/akcjonariuszami są podmioty mające rezydencję podatkową w takich Państwach jak: Samoa Amerykańskie, Kajmany, Fidżi, Guam, Oman, Palau, Panama, Samoa, Seszele, Trynidad i Tobago, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Vanuatu, mogą ubiegać się o wsparcie, jeżeli zobowiążą się do przeniesienia rezydencji beneficjenta rzeczywistego do Polski. Co istotne firma, która otworzyła likwidację, postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne nie może ubiegać się o wsparcie.

Czytaj w LEX: Najistotniejsze zmiany dla banków wynikające z Tarczy Antykryzysowej >

Tarcza płynnościowa - pożyczka na bieżące wydatki

Finansowanie płynnościowe jest udzielane maksymalnie do kwoty 1 mld zł i ma służyć pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa. Ma mieć formę:

 • pożyczki;
 • nabycia należności lub wierzytelności;
 • obligacji;
 • gwarancji.

Według informacji na stronie PFR sprzed notyfikacji maksymalny okres finansowania ma wynosić 2 lata z opcją przedłużenia o 1 rok. Z komunikatu KE wynika jednak, że mogą to być nawet 4 lata. Finansowanie udzielane ma być do końca 2020 roku jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek od kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod względem terminów zapadalności. Udzielone finansowanie może być przeznaczone na regulowanie bieżących płatności przez przedsiębiorstwo, w tym wypłatę wynagrodzeń, zakup towarów i materiałów lub pokrywanie innych kosztów operacyjnych służących wytworzeniu produktu lub usługi, zobowiązań publiczno-prawnych, innych celów związanych z finansowaniem bieżącej działalności, ustalonych w dokumentach programowych. Finansowanie płynnościowe może mieć charakter podporządkowany, ale będzie zawierać tzw. mechanizm „cash sweep”, zakładający przyspieszone spłaty finansowania w przypadku poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Paweł Borys zaznacza jednak, że na razie PFR nie podaje szczegółów, bo che poczekać na ostateczne warunki po uzyskaniu zgód na wszystkie elementy tarczy dla dużych firm.