Podczas rozpatrywania uchwalonej przez Sejm na 11. posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Komisja Budżetu i Finansów Publicznych uznała, że niezbędne jest wprowadzenie zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy.

 

Nowy projekt ustawy wniesiony do Sejmu

Komisja przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem. Senatorowie zagłosowali za uchwałą w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy.

Samorządy mówią o kryzysie i domagają się zawieszenia „janosikowego” >>

Rozwiązania finansowe dla samorządów

Projekt ustawy zakłada m.in. uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego o część rekompensującą, obejmującą dochody własne tych jednostek utracone w wyniku stosowania przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Chodzi też o inne ograniczenia m.in. dotyczące organizacji lokalnego transportu publicznego i odbioru odpadów od osób objętych izolacją lub kwarantanną. Przewiduje ponadto możliwość zawieszenia w całości lub części realizacji budżetu obywatelskiego oraz rezygnację z jego przygotowania na 2021 r., a także niedokonywanie wpłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetu państwa na uzupełnienie mechanizmu wyrównawczego.

- W pierwszej kolejności musimy realizować i kontynuować inwestycje dofinansowane ze środków UE. Odstąpienie od tych inwestycji spowodowałoby konkretne wymierne straty dla budżetu samorządów i budżetu państwa. Możemy ewentualnie odstąpić od inwestycji finansowanych ze środków własnych, które mogą poczekać – mówi Krzysztof Mączkowski, skarbnik Łodzi, przewodniczący Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich.

W przedstawionej inicjatywie ustawodawczej komisja proponuje m.in. umożliwienie powierzenia wykonywania zadań urzędów gminy, starostwa powiatowego, marszałkowskich czy podmiotów prowadzonych lub tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom, gdy urzędy te staną się niezdolne do wykonywania zadań. Ponadto projekt ustawy zawiera rozwiązania dotyczące finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Senat przegłosował projekt ustawy w środę w nocy i skierował do Sejmu.