Opodatkowanie bitcoinów po nowemu

PIT

Od początku stycznia obowiązują nowe zasady opodatkowania bitcoinów. Wcześniej w polskim prawie podatkowym nie obowiązywały szczególne reguły opodatkowania w tym zakresie.

24.01.2019

RPO: przepisy uderzają w psy ratownicze

Policja

Treningi psów ratowniczych, wykorzystywanych do poszukiwań osób zaginionych, muszą się odbywać w lasach, w górach, na łąkach. Tymczasem kodeks wykroczeń przewiduje nawet grzywnę za "puszczanie psa luzem w lesie" - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Apeluje do ministra środowiska o zmianę przepisów.

24.01.2019

Kolejna podwyżka dla nauczycieli w 2019? Potrzebna zmiana w budżecie

Kadry w oświacie

Resort edukacji obiecuje, że nauczyciele szybciej dostaną podwyżki. Tymczasem Senat zakończył prace nad ustawą budżetową. Nie ma w niej odpowiedniej poprawki, a należałoby ją wprowadzić, bo to właśnie w budżecie określa się kwoty bazowe, które są podstawą podwyższania nauczycielskich pensji.

24.01.2019

Przepisy o uprawnieniach budowlanych trafią do Sejmu

Budownictwo

Senat przygotował zmiany dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych. Obowiązujące przepisy, za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przestaną obowiązywać już 12 lutego.

24.01.2019

Ministerialna lista wydawnictw pełna kontrowersji

Szkolnictwo wyższe

Nowe zasady punktowania artykułów naukowych i monografii wywołują masę wątpliwości. Krytycy nowych rozwiązań zwracają uwagę, że preferowane są wydawnictwa zagraniczne i publikacje w języku angielskim, co będzie szkodliwe zwłaszcza dla nauk humanistycznych - w tym prawa. Resort nauki opublikował w styczniu listę wydawnictw, w których publikowane będą punktowane książki.

24.01.2019

Plany miejscowe uchwalane są coraz wolniej i dla mniejszych terenów

Samorząd terytorialny Budownictwo

Prace nad planami miejscowymi w gminach nie przyspieszają, mimo wysokiej presji inwestycyjnej. A brak planów skutkuje chaotyczną zabudową przestrzeni. Do tego cyfryzacja dokumentów planistycznych jest niewystarczająca, co powoduje jej nieprzydatność dla efektywnego monitoringu planowania przestrzennego.

24.01.2019

Minister interpretuje RODO korzystniej niż UODO, ale czy ma do tego kompetencje?

Prawo pracy HR RODO

Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Danych Osobowych spierają się o zasady postępowania z CV kandydatów po zakończeniu rekrutacji. Biznesowi bliżej do objaśnień prawnych wydanych przez ministra, choć i one nie są wolne od wad, ale eksperci mają wątpliwości, czy minister w ogóle może interpretować przepisy RODO. Kolejny ruch należy do UODO.

24.01.2019

Mowa nienawiści nadal nieskutecznie karana

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zwiększa się liczba postępowań dotyczących mowy nienawiści - w pierwszym półroczu 2018 roku prokuratura prowadziła ich blisko 1000, w I półroczu 2017 r. - ponad 700. Skazania od lat oscylują jednak na podobnym poziomie - ponad 100 osób rocznie. Według ekspertów to efekt m.in. konstrukcji przepisów - trzeba udowodnić, że sprawca nawoływał do nienawiści, co często jest trudne.

24.01.2019

Groźba dyscyplinarki dla sędzi Ireny Kamińskiej za wypowiedź na konferencji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego podjął czynności zmierzające do wyjaśnienia, czy wypowiedź sędzi NSA w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej dotycząca m.in. przyszłych rozliczeń z obecnymi władzami w Polsce stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Z wnioskiem o to wystąpił prezes NSA.

23.01.2019

Mowa nienawiści - RPO przesyła listę spraw umorzonych przez prokuraturę

Wymiar sprawiedliwości

Manifestacja Młodzieży Wszechpolskiej i ONR z 1 sierpnia 2015 r., wypowiedzi b. księdza Jacka M., powieszenie na szubienicach zdjęć europosłów podczas manifestacji zorganizowanej przez Ruch Narodowy Regionu Śląsko-Zagłębiowskiego w Katowicach w listopadzie 2017 r. - to tylko niektóre sprawy z listy 30, w których w ocenie RPO zachowanie prokuratury budzi wątpliwości.

23.01.2019

Dobra wiadomość z Unii dla przemysłu farmaceutycznego

Prawo gospodarcze

Europosłowie z Komisji Prawnej zdecydowali dziś o zniesieniu pięcioletniego okresu ochronnego na produkcję leków generycznych przeznaczonych na eksport poza Unię Europejską. To oznacza, że polskie firmy farmaceutyczne, będą mogły konkurować na rynkach krajów trzecich na równi z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd.

23.01.2019

Sejm zdąży przed 1 marca z emeryturą dla matek

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

30 stycznia Sejm zajmie się projektem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Żadna matka, która urodziła i wychowała co najmniej czwórkę dzieci, nie zostanie bez środków do życia na emeryturze.

23.01.2019

Premier: Nauczyciele mają więcej wolnego. ZNP oburzone

Kadry w oświacie

Od premiera oczekujemy faktów a nie stereotypów - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o wypowiedź premiera, który stwierdził, że nauczyciele mają więcej wolnego niż osoby pracujące w innych zawodach. Związkowcy przypominają o badaniach, które pokazują, że nauczyciel pracuje ok. 47 godzin tygodniowo.

23.01.2019

Resort sportu wesprze tworzenie regionów turystycznych

Samorząd terytorialny

Do 28 lutego samorządy i inne podmioty mogą zgłaszać swój udział w programie „Polskie Marki Turystyczne”. Ministerstwo sportu i Polska Organizacja Turystyczna chcą profesjonalizacji zarządzania turystyką na poziomie lokalnym.

23.01.2019

Sąd Najwyższy niezmiennie z problemami lokalowymi

Wymiar sprawiedliwości

Jedna z izb Sądu Najwyższego ma w najbliższych miesiącach zostać przeniesiona do innego budynku. Rozważane są dwie - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Problem w tym, że sami sędziowie przenosin nie chcą. Zgromadzenie Izby Kontroli przyjęło nawet uchwałę w tej sprawie

23.01.2019

Sprzeczne wytyczne dla pracodawców w sprawie RODO

Prawo pracy

Dwa urzędy i dwa różne stanowiska w sprawie przechowywania CV kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni. UODO twierdzi, że CV trzeba usunąć od razu po zakończeniu rekrutacji. Ministerstwo Cyfryzacji zaś, że dokumenty można przechowywać na wypadek późniejszych roszczeń niedoszłego pracownika.

23.01.2019

Dyrektywa fałszywkowa – apteki i producenci mają z nią problem

Farmacja

Od 9 lutego br. wchodzi obowiązek związany z umieszczaniem na opakowaniach leków specjalnych kodów i ich skanowaniem m.in. w aptekach i hurtowniach, czyli tzw. dyrektywa fałszywkowa. Problem polega na tym, że nadal nie ma przepisów przejściowych.

23.01.2019

Przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców nie nadążają za potrzebami biznesu

Prawo pracy

Eksperci PwC szacują, że polski rynek pracy będzie potrzebował ok. 1,5 mln pracowników do 2025 roku. Luka na rynku pracy powiększa się, bo firmy chcą się rozwijać, a jednocześnie Polska starzeje się - czyli więcej osób odchodzi z rynku pracy, niż na niego trafia. Nadzieją są cudzoziemcy, ale obecne procedury ich zatrudniania są niejasne i skomplikowane, a cały proces trwa zbyt długo. Potrzeba zmian.

23.01.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski