SN ogranicza wypłaty odszkodowań z dekretu Bieruta

Źródłem szkody nie jest decyzja wydana z naruszeniem prawa, zezwalająca na sprzedaż lokali, nawet gdy stwierdzono nieważność decyzji o odmowie ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz byłego...

30.03.2018

Tylko jedna dotacja na przedszkolaka

Gmina nie wypłaci kilku dotacji na przedszkolaka, który uczęszcza do więcej niż jednej placówki. Ma to zapobiegać nadużyciom, ale może też utrudnić życie rozwiedzionym rodzicom, którzy dzielą opiekę...

30.03.2018

Po specustawie mieszkaniowej tylko korupcja i chaos

Tak korupcjogennego prawa w tym kraju jeszcze nie było. Przewidywalne skutki to chaos przestrzenny i zakłócenia w finansowaniu rynku nieruchomości ostrzegają eksperci. I apelują o przywrócenie rangi...

30.03.2018

Przedsiębiorcy narzekają na podatki

Jedną z głównych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej są niejasne lub niespójne przepisy prawa podatkowego. Wskazało na nie 95 proc. przedsiębiorców, 52 proc. z nich dodatkowo spodziewa się...

30.03.2018