IOWISZ do poprawki

Ministerstwo Zdrowia po niemal roku funkcjonowania IOWISZ-a postanowiło dokonać zmian w przepisach w tym zakresie. Praktyka stosowania tego narzędzia pokazała, że nie jest ono doskonałe, dlatego też...

08.08.2017

Projekt ustawy o deputatach węglowych do poprawki

Ministerstwo Energii przygotowuje korektę w projekcie ustawy dotyczącej deputatów węglowych dla emerytów górniczych - poinformował w piątek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Resort chciałby,...

08.08.2017

Stanowcze stanowisko Polski o pakiecie mobilności

Propozycje regulacji prawnych, na które składa się tzw. pakiet mobilności, są w centrum zainteresowania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa od 2016 roku. Przedstawiciele kierownictwa resortu...

08.08.2017

Od 25 maja 2018 r. nowe przepisy o danych osobowych!

25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej rozpocznie się formalne stosowanie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, tzw. RODO. W tym dniu RODO stanie się uniwersalną dla...

07.08.2017

Unijny cios w polską pracę

Przymusowe przenoszenie firm za granicę i utrata tysięcy miejsc pracy - taki może być skutek zaostrzenia unijnych regulacji o delegowaniu pracowników - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

07.08.2017

Nowe Prawo wodne z podpisem prezydenta

Samorząd terytorialny

Zmiana systemu zarządzania zasobami wodnymi zakładająca zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które ma realizować...

04.08.2017

Ustawa ułatwiająca zwalczanie ASF podpisana

3 sierpnia 2017 roku podpisana została przez Prezydenta RP ustawa z 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Jej celem jest...

04.08.2017

Nowa definicja młodocianego pracownika od 2018 r.!

Obecnie pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 16 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest zabronione. Od 1 września...

03.08.2017

Roszczenia pracownicze pod lepszą ochroną

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Z powodu bankructwa...

03.08.2017

Już niedługo pilotaż systemu e-recept

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad pilotażem systemu e-recept. Pierwsze efekty mają się pojawić na początku 2018 roku. Natomiast w 2020 planowane jest całkowite wycofanie recept w postaci...

01.08.2017