Legitymacja na komórkę (mLegitymacja) wydawana będzie wszystkim uczniom, którzy mają już taki dokument w tradycyjnej formie. Taki sam będzie też okres ważności. 

mLegitymacja potwierdzi prawo do ulg

Dzięki nowemu rozwiązaniu uczeń będzie mógł potwierdzić prawo do ulgi, pokazując kontrolerowi legitymację na smartfonie. Jeżeli ten będzie miał wątpliwości, sprawdzi ważność dokumentu przy pomocy specjalnej aplikacji udostępnionej przez resort cyfryzacji. 

Program mDokumenty pozwoli zweryfikować, czy legitymacja nie została unieważniona przez szkołę. Rozporządzenie dotyczyć będzie zarówno szkół publicznych, jak i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Wzór mLegitymacji (projekt rozporządzenia MEN):

mLegitymacja tylko po rejestracji PESEL

Z nowego rozwiązania skorzystają tylko osoby, które mają numer PESEL, a zatem - co do zasady - obywatele polscy, choć o nadanie numeru mogą też wystąpić cudzoziemcy (m.in. z prawem do stałego pobytu, statusem uchodźcy, zgodą na pobyt y).

Ma to uzasadnienie techniczne - system weryfikacji mLegitymacji powiązany będzie z rejestrem PESEL.

Zgubienie smartfona powodem unieważnienia legitymacji

mLegitymacja szkolna będzie unieważniana przez szkołę, gdy dokument straci ważność (zarówno ten w formie elektronicznej, jak  i tradycyjnej).

Szkoła unieważni dokument także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna.