Zmiany w opłatach za badania techniczne pojazdów

Samorząd terytorialny

Opublikowano ustawę, która wprowadza regułę pobierania z góry opłat związanych z okresowymi badaniami technicznymi pojazdów. Szybciej ma być ponadto uruchomiona nowa wersja centralnej ewidencji...

18.10.2017

Nowe teksty jednolite ustaw samorządowych

Samorząd terytorialny

W dniu 9 października w załącznikach do obwieszczeń Marszałka Sejmu ogłoszone zostały teksty jednolite ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

10.10.2017

Gotowe jest rozporządzenie o odpadach medycznych

Na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw oczekuje nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Nowe przepisy w dużej mierze powielają zapisy poprzednio...

10.10.2017

Karta martwego urodzenia ulegnie zmianom

Zgodnie z zapisami przekazanego 9 października 2017 roku do konsultacji społecznych projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia, ilość...

09.10.2017