MPiPS: dwulatki za małe na przedszkole

Dwulatki powinny iść do żłobka, a nie do przedszkola - podkreśla Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w opinii do projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty, reformującej funkcjonowanie...

19.02.2013

Nowe wymagania dla odbierających odpady komunalne

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie określiło szczegółowe wymagania wobec przedsiębiorców oraz gminnych jednostek organizacyjnych odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Do nowych wymagań należy...

18.02.2013

Powodziowe mapy w takim samym standardzie w całym kraju

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie umożliwi wykonanie przez Polskę obowiązków wynikających z Dyrektywy Powodziowej oraz ujednolica w skali kraju sposób wykonywania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka...

18.02.2013

Ułatwienia w korzystaniu z materiałów archiwalnych

Możliwość samodzielnego wykonywania kopii materiałów archiwalnych - np. aparatem fotograficznym, bez ograniczeń ilościowych - to jedno z ułatwień, które wprowadza od piątku zarządzenie naczelnego...

14.02.2013