Będą wyższe kary za przestępstwa skarbowe

W 2013 roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mógł wymierzyć karę w wysokości 15 milionów 359 tysięcy złotych, a zatem o 959 tysięcy wyższą niż w tym roku. Kary za...

21.09.2012

W 2013 r. wzrośnie płaca minimalna

Samorząd terytorialny

Rada Ministrów podniosła o 100 zł wysokość płacy minimalnej w 2013 r. Oznacza to m.in. większe wydatki dla samorządów.

21.09.2012

Większe uprawnienia strażników miejskich

Samorząd terytorialny

Z dniem 4 września 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są...

20.09.2012

Habilitacja nieco mniej kosztowna

Z 50 do 10 proc. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego zmniejszy się wynagrodzenie recenzentów za sporządzenie opinii w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora...

18.09.2012

Wyższe kary dla firm za złe rozliczenia z PFRON

Od 15 września wchodzi w życie duża nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przewiduje zaostrzenie zasad przyznawania dofinansowania do...

14.09.2012

Jest nowy wzór prawa jazdy

Nowe dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mają być zbliżone do europejskich wzorców i trudniejsze do podrobienia. Koszty ich wydawania obciążą jednak kierowców.

13.09.2012

Określono nowy wzór prawa jazdy

Samorząd terytorialny

Nowe dokumenty stwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mają być zbliżone do europejskich wzorców i trudniejsze do podrobienia. Koszty ich wydawania obciążą jednak kierowców.

13.09.2012

Gminy będą informowane o utracie obywatelstwa

Samorząd terytorialny

Gminy będą na bieżąco informowane o utracie obywatelstwa, a co za tym idzie ułatwione zostanie wycofywanie z obrotu prawnego dowodów osobistych, których posiadacze utracili obywatelstwo polskie,...

10.09.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski