Wzrośnie wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Samorząd terytorialny

Od 1 czerwca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe, wyższe stawki zasiłku dla bezrobotnych. Osoby, którym przyznano zasiłek po 31 grudnia 2009 r. otrzymają 823,60 zł przez pierwsze trzy miesiące. Po tym...

23.05.2013

Nowe regulacje ws. ośrodków doradztwa rolniczego

Samorząd terytorialny

Z dniem 11 maja br. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wydanie nowych przepisów wiąże się ze zmianą podległości wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

23.05.2013

Będą stypendia dla najlepszych maturzystów

Rząd przyjął we wtorek założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Jedną ze zmian jest wprowadzenie stypendiów dla studentów pierwszego roku, dostaną je osoby, które uzyskały...

22.05.2013

Nie tylko ekrany akustyczne mogą chronić przez hałasem

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy zapewniają zarządcom dróg oraz organom zajmującym się ochroną środowiska większą swobodę w zakresie wyboru środków ochrony przed hałasem w odniesieniu do dróg publicznych.

22.05.2013

Karta rowerowa nie tylko dla uczniów szkoły podstawowej

Samorząd terytorialny

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określa szczegółowo wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej ubiegających o...

22.05.2013

Istotne zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Samorząd terytorialny

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 11 maja br., wprowadziła liczne zmiany do ustawy o pomocy społecznej, mające zarówno charakter merytoryczny, jak i wyłącznie redakcyjny. Jedną z istotnych...

21.05.2013

Karta rowerowa nie tylko dla ucznia podstawówki

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej określa szczegółowo wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej ubiegających o...

19.05.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski