Określono z jakich materiałów można budować sieci gazowe

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie doprecyzowują i uzupełniają dotychczas obowiązujące regulacje prawne (m.in. określają z jakich...

21.06.2013

Projekt zmian ws. sześciolatków już w Sejmie

Rząd przekazał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która ogranicza liczebność uczniów w pierwszych klasach podstawówki oraz przesuwa moment obowiązkowego pójścia do szkoły dla...

20.06.2013

Nowe przepisy prawne w sprawie karty pojazdu

Samorząd terytorialny

Z dniem 22 czerwca br. w życie wejdą dwa rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, dostosowujące przepisy wykonawcze dotyczące karty pojazdu do aktualnego stanu prawnego.

20.06.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski