Nowe przepisy usprawnią działalność urzędów pracy

Samorząd terytorialny

Wniosek o rejestrację w urzędzie pracy będzie mógł być złożony drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie ułatwi i skróci czas rejestracji, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie na działalność urzędów...

20.12.2012

Sporządzanie planów urządzenia lasu bez większych zmian

Samorząd terytorialny

Od 11 grudnia obowiązuję nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Nowy akt...

20.12.2012

Ogłoszono terminy kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Samorząd terytorialny

Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej nastąpi 21 stycznia 2013 r. Sama kwalifikacja potrwa od 4 lutego do 30 kwietnia 2013 r, tak stanowi obowiązujące od 19 grudnia 2012 r. rozporządzenie (Dz. U. z 2012...

17.12.2012