Opublikowano nowe wzory świadectw i dyplomów

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie wprowadzające nowe wzory świadectw, dyplomów i druków szkolnych. Zostaną dostosowane do nowej podstawy programowej i zmian, jakie wprowadzono w zakresie...

22.03.2013

Wiadomo kto uzna kwalifikacje pirotechnika

Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie oraz Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie uzyskały uprawnienia do uznawania nabytych w państwach Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania...

21.03.2013

Ustalono zasady sprzedaży broni w internecie

Szczegółowe zasady dotyczące obrotu bronią i amunicją za pośrednictwem sieci teleinformatycznej to jeden z zasadniczych przedmiotów regulacji wydanej przez ministrów gospodarki i spraw wewnętrznych.

14.03.2013