W 2013 r. bez podwyżek odpisu na ZFŚS

W przyszłym roku najprawdopodobniej nie wzrosną świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zapisy ustawy okołobudżetowej, którą zajmie się Senat na rozpoczynającym się w czwartek...

29.11.2012

Zmiany w trybie wykonywania nadzoru bankowego

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie przyjęła nową uchwałę regulującą tryb wykonywania nadzoru bankowego, która określa tryb wykonywania nadzoru nad działalnością bankową, a w szczególności zadań...

29.11.2012

Nowe procedury w więzieniach i aresztach

Od 23 listopada br. obowiązują zmienione przez ministra sprawiedliwości przepisy o czynnościach administracyjnych związanych z wykonywaniem aresztu oraz kar i środków skutkujących pozbawieniem...

23.11.2012

Jest nowy tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

W Dzienniku Ustaw z 21 listopada w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z 13 września 2012 r. opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

23.11.2012

Nowelizacja ustawy o PIT już w Dzienniku Ustaw

Wczoraj opublikowana została nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która zmienia regulacje dotyczące ulgi na dzieci, ulgi na korzystanie z internetu i ogranicza uprawnienia do...

21.11.2012

Będą nowe wzory świadectw

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zawierający nowe wzory świadectw, dyplomów i druków szkolnych. Zostaną dostosowane do nowej podstawy...

21.11.2012

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych opublikowana

Ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1271). Ustawa...

20.11.2012

Ustawa ograniczająca prawo do becikowego ogłoszona

W dniu 15 listopada br. ogłoszona została ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych . Od 2013 r. prawo do becikowego będą miały jedynie rodziny, których dochód w...

17.11.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski