Krótsze terminy dla zapotrzebowań na szczepionki

26 kwietnia 2017 roku opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych, które przewiduje zmiany terminów na przekazywanie...

04.05.2017

Ważne zmiany w ustawie o prawach pacjenta

26 kwietnia 2017 roku ogłoszone zostały długo oczekiwane zmiany do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zakres zmian jest bardzo szeroki. Wiele obowiązujących dotąd regulacji zostało...

02.05.2017

Ustawa o sieci szpitali ogłoszona w Dzienniku Ustaw

26 kwietnia 2017 roku opublikowano ustawę o tzw. sieci szpitali, czyli nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sieć szpitali ma rozpocząć działanie...

27.04.2017

Od 1 maja 2017: nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne dotyczące nowej listy leków refundowanych. Lista wejdzie w życie 1 maja 2017 roku. Do listy dodano 74 produkty lecznicze, których wcześniej nie...

26.04.2017

Modyfikacje w programach lekowych

Opublikowane 21 kwietnia 2017 roku zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 28/2017/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie...

26.04.2017

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian na liście leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 maja 2017 roku. Do listy zostaną dodane 74 produkty lecznicze, wśród nich 44 z listy aptecznej.

24.04.2017

Będą nowe wymogi dotyczące DPS-ów

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia dotyczący domów pomocy społecznej. Regulacja określa między innymi standardy wyposażenia oraz warunki przebywania...

22.04.2017

Opublikowano wzór legitymacji fizjoterapeuty

10 kwietnia 2017 roku zostało ogłoszone rozporządzenie określające szczegółowo wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Ustawodawca zdecydował się na znany już i uniwersalny wzór...

14.04.2017

Stwierdzanie zgonu - modyfikacja zasad postępowania

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano przyjętą przez Parlament ustawę o zmianie przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza i przepisów obejmujących pobieranie, przechowywanie...

14.04.2017

100 zł za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu

10 kwietnia 2017 roku ogłoszone zostało rozporządzenie, określające wysokość opłaty uiszczanej w związku ze stwierdzeniem prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Opłatę tę określono w wysokości 100...

14.04.2017

Ustawa o sieci szpitali podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek 13 kwietnia 2017 roku ustawę wprowadzającą tzw. sieć szpitali - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

13.04.2017