Nocna i świąteczna opieka w szpitalach

11 maja 2017 roku ukazał się projekt rozporządzenia ministra zdrowia, obejmujący swoim zakresem zmiany w dotychczasowych przepisach dotyczących świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia...

15.05.2017

MZ: umowy na świadczenia mogą zostać przedłużone

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że obowiązujące obecnie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu i...

13.05.2017

MZ proponuje wzór dla pierwszego ryczałtu systemu

8 maja 2017 roku minister zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki...

11.05.2017

Opublikowano rozporządzenie dotyczące sieci szpitali

Resort zdrowia opublikował w poniedziałek 8 maja 2017 roku projekt rozporządzenia określającego szczegółowe kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów tzw. sieci szpitali. Zgodnie z ustawą,...

08.05.2017

UE: zakaz reklamy leczenia sprzeczny z prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał 4 maja 2017 roku , że zakaz reklamy leczenia jamy ustnej i zębów, obowiązujący w Belgii, jest niezgodny z przepisami Unii. Państwo może wymagać od...

05.05.2017

Krótsze terminy dla zapotrzebowań na szczepionki

26 kwietnia 2017 roku opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie zapotrzebowania na szczepionki służące do przeprowadzania szczepień obowiązkowych, które przewiduje zmiany terminów na przekazywanie...

04.05.2017

Ważne zmiany w ustawie o prawach pacjenta

26 kwietnia 2017 roku ogłoszone zostały długo oczekiwane zmiany do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zakres zmian jest bardzo szeroki. Wiele obowiązujących dotąd regulacji zostało...

02.05.2017

Ustawa o sieci szpitali ogłoszona w Dzienniku Ustaw

26 kwietnia 2017 roku opublikowano ustawę o tzw. sieci szpitali, czyli nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sieć szpitali ma rozpocząć działanie...

27.04.2017

Od 1 maja 2017: nowa lista leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia zakończyło prace konsultacyjne dotyczące nowej listy leków refundowanych. Lista wejdzie w życie 1 maja 2017 roku. Do listy dodano 74 produkty lecznicze, których wcześniej nie...

26.04.2017

Modyfikacje w programach lekowych

Opublikowane 21 kwietnia 2017 roku zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 28/2017/DGL zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie...

26.04.2017

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian na liście leków refundowanych, która wejdzie w życie 1 maja 2017 roku. Do listy zostaną dodane 74 produkty lecznicze, wśród nich 44 z listy aptecznej.

24.04.2017
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski