Wobec wejścia w życie przepisów zapewniających nowe świadczenia gwarantowane, nastąpiła konieczność regulacji zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy oraz określenia szczegółowych warunków umów w tym zakresie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 zarządzenia świadczeniodawców udzielających świadczenia kompleksowe w zakresie zawałów wyłania się na obszarze województw, grup powiatów oraz powiatów. Umowy mogą być zawierane jedynie ze świadczeniodawcami posiadającymi oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej, ośrodki opieki pozaszpitalnej oraz poradnie specjalistyczne, których kody resortowe odpowiadają określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia (na marginesie wskazać należy, że zarządzenie wciąż posługuje się nieaktualnym już pojęciem „przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego” w miejsce obecnie obowiązującego „zakładu leczniczego”).

Kolejne przepisy (§4 - §12) regulują szczegółowe warunki umów zawieranych w ramach kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego – każdy świadczeniodawca zainteresowany wzięciem udziału w postępowaniu powinien wnikliwie przeanalizować jej postanowienia.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia wydania.

Opracowanie: r. pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.nfz.gov.pl