Rozporządzenie reguluje zakres uprawnień wybranych grup pielęgniarek i położnych do ordynacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Nowelizacja przewiduje jedynie poprawienie niewłaściwej drogi podania leku Oxycort stosowanego w chorobach skóry (z doustnej na podawanie na skórę) oraz uzupełnienie listy wyrobów medycznych, które mogą być zlecane przez pielęgniarki i położne o strzykawki do insuliny wraz z igłami.

Ewentualne uwagi do projektu można zgłaszać do 10 kwietnia 2017 roku. Nowelizacja ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

adw. Damian Konieczny

 [-OFERTA_HTML-]