NIA popiera obowiązujący zakaz reklamy aptek

Grzegorz Kucharewicz, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, wydał komunikat w związku z ukazaniem się sygnowanego przez Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNet apelu, którego głównym celem jest zmiana...

08.11.2013

Kolejne zmiany w przepisach o prawach pacjenta

Według opublikowanych wczoraj na stronach MZ założeń do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta mają powstać mechanizmy zapewniające należytą ochronę dokumentacji medycznej,...

08.11.2013

Najlepiej w e-szpitalach

Kondycja lecznic poprawia się, rośnie komfort pacjentów, a najlepszą placówką jest ośrodek w Pleszewie informuje Rzeczpospolita.

08.11.2013

Projekt noweli dot. POZ skierowany do komisji zdrowia

Rządowy projekt noweli, która umożliwi młodym lekarzom pediatrom i internistom otwieranie samodzielnych praktyk podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), został po czwartkowej debacie w Sejmie skierowany...

08.11.2013

Szpital w Ameryce ma nowe skrzydło za 7 mln zł

W Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce koło Olsztyna otwarto w czwartek nowe, pięciopiętrowe skrzydło. Jego budowa trwała pięć lat i kosztowała ponad 7 mln zł. Szpital w Ameryce to jedna z...

08.11.2013

Szkolenia dla lekarzy M45+

Ministerstwo Zdrowia informuje, że trwa rekrutacja na ostatnie bezpłatne szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy oraz urologów w zakresie chorób nowotworowych układu...

07.11.2013

AOTM podjęła kolejne stanowiska w sprawie refundacji

Podczas 33 posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 4 listopada Rada przyjęła stanowiska w sprawie oceny leku Galvus w ramach dostępności w aptece na receptę, zasadności zakwalifikowania świadczenia...

07.11.2013

21 listopada zmiany w umowach z NFZ

Głównymi celami nowelizacji ustawy o świadczeniach jest zwiększenie gwarancji wysokiej jakości i kompleksowości świadczeń, usprawnienie postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć komisji konkursowej...

07.11.2013

GUM: o terminie legalizacji wag

W związku z zamieszczoną na stronie internetowej jednego z producentów wag nieautomatycznych informacją, że legalizacja ponowna wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed 31...

07.11.2013

Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej Miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork.

07.11.2013

Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Rogoźno

Minister Zdrowia pozytywnie rozpatrzył złożony przez Wójta Gminy Zgierz operat uzdrowiskowy. W oparciu o przedłożony operat potwierdzono, że Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Rogoźno posiada m.in....

07.11.2013

UOKiK bada skargę ponad 130 szpitali na NFZ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie wyjaśniające ws. skargi ponad 130 szpitali na sposób rozliczania tzw. nadwykonań przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po tym postępowaniu UOKiK...

07.11.2013

Szpital modułowy powstanie w Katowicach

To będzie pierwszy taki szpital w województwie śląskim, złożony z modułów - przygotowanych pod klucz z ceramiką, instalacjami, drzwiami i oknami -, które trzeba tylko połączyć informuje Dziennik...

07.11.2013

Zjazd Niemieckich Aptekarzy w Düsseldorfie

Podczas zjazdu szczegółowo omówiony został wdrożony system dopłat do dyżurów aptek oraz system wzrostu opłaty stałej za wydawane leki na receptę oraz przedstawione zostały główne założenia samorządu...

06.11.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski