Na początku maja członkowie Rady wystosowali do ministra zdrowia pismo ws. braku rozporządzenia dotyczącego ich wynagrodzenia za pracę. Od czasu powołania Rady, czyli od lutego, pracują bez wynagrodzenia. Niektórzy jej członkowie rozważali odejście.
Jak poinformowała w piątek PAP rzeczniczka resortu zdrowia Agnieszka Gołąbek, minister podpisał rozporządzenie, a członkowie Rady otrzymają wypłatę za wszystkie odbyte do tej pory posiedzenia.
Według rozporządzenia przewodniczący Rady otrzyma 3 tys. zł za posiedzenie, wiceprzewodniczący - 2,7 tys. zł, a członkowie po 2,5 tys. zł.
Zgodnie z ustawą eksperci Rady powinni otrzymywać maksymalnie 3,5 tys. zł za posiedzenie, nie więcej niż 10,5 tys. zł miesięcznie, zaś dokładne stawki określa minister zdrowia.
Projekt rozporządzenia, w którym zaproponowano wynagrodzenia na poziomie 3 tys. - przewodniczący, 2,7 tys. - wiceprzewodniczący oraz 2,5 tys. - członkowie, trafił w marcu do konsultacji. Jak podawały niektóre media, minister finansów zakwestionował wysokość wynagrodzeń i proponował znacznie niższe stawki. Resort zdrowia nie potwierdzał jednak takich informacji.
W skład Rady Przejrzystości, która zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia ustawą refundacyjną w lutym zastąpiła Radę Konsultacyjną Agencji Oceny Technologii Medycznych, powinno wchodzić dziesięć osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki, a także czterech przedstawicieli ministra zdrowia, dwóch przedstawicieli prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dwóch przedstawicieli prezesa urzędu rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz dwóch przedstawicieli rzecznika praw pacjenta. Obecnie Rada liczy 18 członków.
Rada wydaje m.in. opinie dla ministra zdrowia ws. wpisania na listę refundacyjną nowych leków lub rozszerzenia refundacji niektórych leków poza wskazania rejestracyjne. Opiniuje też programy zdrowotne realizowane przez samorządy. (PAP)