Przedstawiciele Rządu wzięli udział w obradach Komitetu do spraw Koordynacji Euro 2012 i Krajowego Sztabu Operacyjnego.

17 maja 2012 r. Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz wziął udział w posiedzeniu Komitetu do spraw Koordynacji Euro 2012 i Krajowego Sztabu Operacyjnego. W posiedzeniu uczestniczyli także: Premier Donald Tusk, Joanna Mucha – Minister Sportu i Turystyki, Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Jacek Cichocki – Minister Spraw Wewnętrznych, oraz Michał Boni – Minister Administracji i Cyfryzacji, a także przedstawiciele służb, wojewodowie i osoby odpowiedzialne za przygotowanie Polski do przeprowadzenia mistrzostw.

Szef Resortu Zdrowia przedstawił plan zabezpieczenia medycznego turnieju EURO 2012. Poinformował, że wdrożono w życie międzynarodowe standardy zabezpieczenia medycznego imprez masowych m.in. poprzez wyznaczenie koordynatora medycznego stadionu oraz stały zespół medyczny. Dla każdej ze stref kibica gotowy jest plan zabezpieczenia medycznego.

Bartosz Arłukowicz zaznaczył, że przyjęto międzynarodowe przepisy zdrowotne WHO na 7 lotniskach: w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu Gdańsku, Wrocławiu oraz w Łodzi. W portach lotniczych znajdują się gotowe plany zabezpieczenia medycznego oraz sanitarno-epidemiologicznego. Zapewniony został całodobowy dyżur lotniczego pogotowia ratunkowego w miastach, w których będą odbywały się mecze. Minister Zdrowia wskazał, że wyznaczona jest lista szpitali referencyjnych dla każdego z miast gospodarzy w czasie EURO.

Źródło: www.mz.gov.pl